Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

Mevr. CARSTEN. En dat na veertien dagen al! Dan

zal het protest wel heviger worden of, als ik je een

raad mag geven, Anton, doe je protest verstommen, want ik denk wel, dat hij toch hier zal blijven in deze laatste repetitie-maand, nietwaar Meta?

META. Ja Moeder, als het in 't belang van de Vredeszaak is, ja.

Mevr. CARSTEN. Dat is het ongetwijfeld. En bovendien — jij begrijpt dat natuurlijk en Anton zal het dienen ie begrijpen, — bovendien, zeg ik, ligt het volkomen op onzen weg, Marcel te logeeren, nu ik Presidente ben van het Comité.

ANTON. Ik ben er ook niet tégen, Mama, alleen vind ik — dat hij zich wel wat veel vrijheden permitteert.... en.... met Ellen te.... intiem wordt.

META. Volstrekt niet, daar zal ik wel voor zorgen, geloof me.

Mevr. CARSTEN. Ik vind het trouwens vreeselijk, dat je dat prachtige enthousiasme van Ellen voor zoo'n superieur iemand zou willen beletten, zich spontaan te uiten, en....

ANTON (voorzichtig). Ik heb het over zijn enthousiasme.

Mevr. CARSTEN. 't Gaat van Ellen uit — gelukkig, t Zou te betreuren zijn, wilde ik dan verder zeggen (blik op Anton, die haar onderbrak), als een gevoelig meisje van zeventien zich niet aangetrokken voelde tot een zoo ideaal idealisme, waar een zoo groote liefde tot de menschheid uit spreekt. Niets is natuurlijker dan dat ze een — een zekere vereering heeft voor den drager van het Ideaal.Dat je dit niet inziet en waardeert noem ik eenvoudig dom, dom, en bekrompen. (ANTON wilde wel uit z'n slof schieten).

META. En Marcel zal daar heusch geen misbruik van maken. Wanneer er iets in haar mocht groeien, dan zal hij dit niet aanvaarden als het niet berust op liefde van Ellen tot zijn heele persoon. Marcel is veel te nobel om misbruik te maken van een jeugdige exaltatie.

ANTON (nijdig wordend). Alleen vindt hij 't maar ver-

Sluiten