Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

META. Volstrekt niet kieskeurig. Hij heeft alles geprobeerd. Maar hoe gaat het dikwijls: de menschen willen niet gelooven in het ideëele. — Nu gaat het prachtich. Hij heeft comités georganiseerd om zijn vredesspel te doen opvoeren. Hij is nu Voorzitter van de Vereeniging „Wereldvrede langs den weg der Kunst" en beheerder van het Fonds tot Stichting van het Palmenhof, het Centrale Kunsthuis van den Vrede. „Hij is een prachtig werker, met hoofd en hart en hand." „Maar Marcel is innerlijk en ook lichamelijk te delicaat om een al te harden strijd om den broode te kunnen doorstaan." „Om zijn menschheidsgevoel tot in de uiterste subtiliteit te beleven en dit te kristalliseeren in zijn kunst, is het hem een behoefte, in liefde ergens opgenomen te zijn, met open armen in een gezin te worden ontvangen". Daarom is het zoo vreeselijk, dat Anton soms het harmonieuze hier dreigt te verstoren. Je begrijpt, hoe eeuwig jammer het zou zijn als zoon teer sentiment verharden zou, „als Marcel zijn zoo fijn luisterende antennes beleedigd zou gevoelen". „We moeten hem een veilige haven verschaffen in den boezem onzer familie."

JAN. Nou zeg, je praat als brugman, — en als mama de Presidente. (Meta nijdige blik). Maar pas op voor addertjes aan je „boèzem". Meneer Marcel voelde zeker wel voor een koesterend nestje.

META. Ik stoor me toch niet aan je ironie. Ik weet veel te goed, dat je in je hart anders bent.

Ja, Jan, dat had hij noodig. O, hij wou het niet zoo zeggen, „maar ik heb intuïtief aangevoeld, dat het dat was, toen hij zoo weemoedig sprak over zijn eerste tijd hier, toen hij als zwervend kunstenaar in zijn bestaan voorzag.

Het was zoo zielig — als je 't gehoord had Heel stil

vertelde hij er van, wat een behoefte hij toen had aan genegenheid, de warmte van een echt interieur, „om te kunnen werken aan „De lokkende Palm", het tooneelstuk dat z'n levensschepping is" — waarvoor hij alles heeft gemaakt, decor, costuums, dansen „en dat hij alleen vult met zijn machtig talent, als hij 't voordraagt."

Ma en ik hebben moeite genoeg gehad, om hem hier te

Sluiten