Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Spionnage en Smokkelarij*

»Behind the scènes of Espionage« door Winfried Lüdecke (Harrap) is een boek dat in betrekkelijk weinig pagina's (250) zeer veel nieuws geeft. Het voornaamste gedeelte dezer publicatie is reeds eerder in Duitsche en Zwitsersche dagbladen in feuilletonvorm verschenen en de vertaler heeft die bijdragen overzichtelijk gerangschikt. Ik zou dit boek dan ook niet in deze rubriek behandeld hebben — omdat het eigenlijk van oorsprong Duitsch is — indien het niet in Engeland zulk een opgang had gemaakt en terecht, want wij krijgen hier werkelijk een onbevooroordeelde uiteenzetting van de spionnage-systemen der groote mogendheden. De schrijver begint met te zeggen, dat door de eeuwen heen door elk land spionnen werden gebruikt. Het is geen pretje om dat ambacht uit te oefenen, want er zijn groote gevaren aan verbonden, in oorlogstijd de kogel en in vredestijd de gevangenis. Richelieu en Mazarin lieten geducht in Holland spionneeren en maakten daarvoor gebruik van dans- en schermmeesters, die, hoewel zij hier te lande lessen gaven, het hoofddoel van hun verblijf niet vergaten. Frankrijk behandelt zijn spionnen zeer unfair, want wanneer zij langzamerhand te veel weten worden zij «spurlos versenkt», zelfs indien zij het land onschatbare diensten hebben be-

Sluiten