Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

— Is dat Rodermond niet? Dat broekie met z'n fiets, nu versierd met een nieuwerwetsohe uilenbril.

— Wat heeft hij z'n arm lekkertjes om haar heen. Kijk eens.... twee duifjes .Wat trekkebekken ze.... nou? Een heele scène, monkelde Kokkelkoren, de snelteekenaar, prat op zijn fluweelen buis met flodderdas, die zijn artisticiteit naar buiten kenbaar maakten.

— Met wie staat Max daar te praten? Waarachtig met Lola. Wat die zich goed houdt. En nog altijd zoo verliefd op h'r beenen.

— En op de bewonderaars van die beenen.

Gerard had zich in een hoekje bij het raam teruggetrokken en staarde in de warrelende, roezemoezige menigte. Hij zag genoeg en wist wel alles. Van Stiemer, Rekelmans en Kerkhof kon hij niets loskrijgen, Kieven en Velting waren niet gekomen. 'tWas slapjes, als geregeld 's zomers, maar nu was 't wel bizonder. Er waren veel artisten op de beurs.... een slecht teeken. Hoe minder werk, hoe drukker de markt, hoe luidruchtiger de aanprijzingen, hoe opzichtiger de kleeren en lager de halsjes.

Een grijnsje trok om z'n lippen. Wat werd er eigenlijk geboden dan menschenvleesch? Verdrietig keek hij uit het raam. Artisten, waren dat nog artisten? Die dames daar? Op een enkele uitzondering na waren het.... nu ja.... Maar dat haalde de stand neer. 't Publiek oordeelde naar wat het zag en maakte geen uitzondering voor de enkeling. Artist.... liederlijk mensch... . snol alles eens.

Gerard nam een teugje uit z'n glas, blies een ferme tookwolk omhoog. Maar als er geen werk is, dan kom je tot veel, bepeinsde hij. Als de nood aan de man kwam, deed hij ook wel dingen, waarvan hij walgde, schreef hij liedjes, op het schunnige af om toch maar iets thuis te kunnen brengen. Maar zelfs daar bleef hij nu voor bewaard. Geen goed stukje werk kon hij slijten, geen ander werd hem gevraagd. Hoe zouden de luitjes ook kunnen koopen, als ze zelf niet verdienden? Wat een ellende in de zaal! Hij kende schier alle luitjes, wist ze te beoordeelen. Hard hadden ze 't allemaal, een enkele uitgezonderd. Alles

Sluiten