Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSGHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Biografie.

Voor en na den oorlog zijn er twee mannen in Engeland geweest, die een grooten invloed op Duitschland's politiek uitoefenden. Lord Haldane was de man, die vergeefs getracht heeft den Keizer over te halen om tot een vergelijk te komen aangaande de militaire en maritieme begrootingen en ten slotte was hij het, die hoewel zeer pro-Duitsch van aard, het Engelsche leger voor den oorlog dusdanig hervormde, dat het in de eerste dagen van 1914 een groote rol speelde en ten slotte Duitschland ten val bracht. In de donkere dagen, toen de Duitsche Republiek in haar kinderschoenen stond en toen ook aan kwade kinderziekten te gronde scheen te zullen gaan, was het Lord d'Abernon, de Engelsche Ambassadeur, die de Duitsche staatslieden wist te leiden; zij waren de mannen aan het roer, die in naam het commando voerden, maar op het Duitsche schip van staat was d'Abernon de loods. Er zijn weinig biografieën die zoo belangwekkend zijn, die zooveel interessante details geven als »Lord Haldane's Autobiography« (Hodder & Stoughton) *) en »An Ambassador of Peace«, Pages from the Diary of Lord d'Abernon (Hodder & Stoughton) 2).

J) De prijs bedraagt 25 shilling. 2) „ „ 21

Sluiten