Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

George en Curzon somt hij op als «Impudence and Dignity», Rathenau is «Le Christ en frac». Toch heeft hij een zeker zwak voor Lloyd George, wien hij de verdienste niet ontzegt dat hij flink in zijn optreden was tegenover de exhorbitante eischen van Poincaré en Foch. Tot de best-ingelichten in het Corps Diplomatique te Berlijn rekende hij den Pauselijken Nuntius en den Czecho-Slowaakschen gezant Tusar. Af en toe licht hij een tip op van den sluier, die over de bijzonderheden van sommige conferenties gespreid lag; dat is de grootste aantrekkelijkheid van dit boek. Omdat hij zulk een bijzonder goed geïnformeerd insider was, kan hij nu pikante details vertellen, en hij doet dit dan ook meermalen. Hij had zeer veel tact, en toen de conferentie te Brussel in 1920 dreigde te stranden, zeide hij tegen een der Duitsche finantiëele afgevaardigden: ,,I brought the French down, you must bring the Germans up". Ik heb op dit gebied, n.1. het Duitschland na den oorlog, verscheidene boeken gelezen, maar geen enkel dat van zooveel belang is als deze bladzijden van Lord d'Abernon's Dagboek, en ik zie met belangstelling uit naar de volgende twee deelen.

Scotland Yard.

Wie heeft er nooit van Scotland Yard gehoord? Dat zullen er slechts weinigen zijn, maar velen zullen belang stellen in de organisatie van de Londensche politie, en de uitgeversfirma Putnam verrichtte een goede daad door »Scotland Yard and the Metropolitan Police«, door J. Moylan, in de Whitehall Series op te nemen. In deze serie verschenen o.a. reeds verhandelingen over andere gouvernementsbureaux: »The Post Office«, »The Home Office* en »The Board of Trade«, terwijl »The Admiralty« en »The War Office« in voorbereiding zijn.

De vader van de Londensche politie, zooals wij die thans kennen, was Sir Robert Peel en aan hem hebben de politieagenten dan ook hun bijnaam «Bobbie» te danken, want Bob is de Engelsche afkorting van Robert. Voordien had men ze »Charlies« gedoopt, naar Charles II, aangezien gedurende de regeering van dien koning de eerste politie-

Sluiten