Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESTANT JES

Opeens valt 'r oog op Napoleons vuile laarzen en al haar angst is overmeesterd, als ze ziet hoe ie haar mooie karpet bemodderd heeft.

— Meneer, zegt ze verontwaardigd, bijna huilend, je had toch wel eerst je slikpooten kunnen vegen, voordat je in m'n schoone kamer kwam!

— Beleediging van ambtenaar in functie, zegt nijdig de agent, daar zult u meer van hooren. Gelijk flapt ie zijn boekje dicht en loopt kwaadaardig de kamer uit.

— Jou stomme vrouw, foetert Meneer, is 't nog niet mooi genoeg dat je die kerel de ruiten laat breken, dat je je huis ruïneert voor 'n knoopie; dat je....

Ma Pampus staat met betraande oogen naar den kanariepiet te kijken, die rustig zaadjes uit z'n bakje pikt alsof er niks gebeurd is. — Zij weet nu niet meer wat het ergste is: de gebroken ruit, het dreigement van den agent of 'r vuile kamer. Maar als ze wat is bekomen van den eersten schrik, dan vindt ze wel het allerergste, dat de buren in haar huis de politie hebben gezien.

BARONNETJE.

Zijn makkertjes noemden hem Baronnetje... . Waarom? Hij was 't neefje van den dorpsburgemeester, ik denk daarom. Maar ook kon hij de boerenjongens uitstekend commandeeren bij het oorlogje spelen, wat zij tusschen schooltijd in het weiland deden; en waarschijnlijk was het ook daarom dat hij 't Baronnetje was.

De meeste schooljongens lieten zich gewillig door hem gezeggen, want zij respecteerden Baronnetje als hun meerdere, al waren er wel enkele kleine communistj es onder, die in stilte zijn gezag trachtten te ondermijnen. Maar hoe 't ook zij, niemand haatte hem, want Baronnetje had een hartje van goud (wel 24 karaats!).

Baronnetje zelf kende de waarde van z'n hartje nog amper. Toch duldde hij geen oneerlijkheid, van niemand. Zelfs

Sluiten