Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESTANT JES

Hij loot een poppetje en 'n kikker. Nu is 't vrindje aan de beurt. Baronnetje leunt op de toonbank, die voor hem in 't rond begint te draaien. In de donkere winkelhoeken zit iets verstoken, iets als grijpende klauwen, iets, wat hem beklemt. — Dikke Hein ziet wraakgierig naar Koosje, die ten derden male aan 't makkertje een kikker a la crème overhandigt.... Er zitten nu nog vijf lootjes in de flesch en Koosje begrijpt opeens den toeleg, als Baronnetje met bevende vingers z'n kwartje op de toonbank legt.

Vlug schuift zij een lade open en dikke Hein bemerkt hoe ze iets in haar hand verborgen houdt. Ze wil de lootjes even doorschudden, omdat er nog maar zoo'n paar zijn. Doch als ze haar hand in de flesch wil steken, is Baronnetje reeds bezig de vijf lootjes bij elkaar te grabbelen, geheel tegen hun afspraak in, zoo nerveus is hij.

Drie kinderhoofdjes staan naast elkander gebogen, 't Vrindje ontvouwt voor Baronnetje de propjes en dikke Hein leest commandeerend de nummers af.

— 't Laatste lootje moet No. 100 zijn, zegt het vrindje in vol vertrouwen.... Hè!.... No. 37?.... hoe-kan-dat???

— 't Is afzetterij! schreeuwt dikke Hein, die al stond te popelen om aan 't schelden te gaan.

Koosje bukt zich op den grond, komt rood overeind.

— Jongeheer, uwes hep 'r een laten vallen.... Ja, leest zij 't vodje, No. 100! Tegelijk krijgt zij reeds de groote tablet chocolade.

Alles draait Baronnetje nu in 't rond.... Koosje heeft een lootje achtergehouden, legt dikke Hein hem ongegeneerd uit. Ook hij wil iets leelijks tegen haar zeggen, doch een prop zit hem in de keel.... Hij grijpt een kikker en gooit dien tegen de toonbank aan. Kwak! 't beestje plakt er tegen vast en witte fondant loopt er uit. — Een tweede vliegt tegen den muur. Vlug brengt het vrindje de andere twee in veiligheid, terwijl dikke Hein de fondant van de toonbank likt.

— Hou jé kikkers a la kreng, vloekt Baronnetje, kreng!.... kreng!.... kreng!.... Huilend loopt ie 't winkeltje uit, gevolgd door 't vrindje, dat de tegenwoordigheid

Sluiten