Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHIJNWERPER

behoef toch de waarheid niet te kort te doen. Ik mag toch toonen, dat ik gevoeld heb, hoe U voor mij in de bres gesprongen bent. Of was het alleen maar voor de groote zaak, buiten mijn persoon om?

META (nijd tegen Anton komt weer boven). Nee, voor jou ook.

MARCEL (komt dichter bij, quasi-eenvoudig). Dan heb ik me niet vergist (hand op haar arm). Begrijpt U, dat dit mij, eenzame, ook goed doet. U hebt wel eens gezegd, dat ik boven het gewoon-menschelijke uit was. Maar neen, Mevrouw, ook mij is niets menschelijks vreemd (hand op haar knie, Meta doet hand weg en schuift terug. Marcel weer dichterbij en stil-bedroefd). Nee, Mevrouw, U hoeft mijn hand niet van U weg te schuiven. Daar zit iets achterdochtigs in. (somber) Begrijpt U mij dan niet? (Meta onder den indruk). Wanneer ik spontaan U aanraak, dan kan daar niets verkeerds in zijn. Waarom zou ik me niet dichter nog bij U mogen voelen, ook lichamelijk, als onze zielen zoo verwant zijn? (Hij neemt haar hand, zij trekt die nauwelijks terug). In mij is geen lage begeerte. Ik zou trouwens alleen maar kunnen verlangen naar een vrouw als er reeds een innerlijke band bestaat. Verlangen slechts op de basis der

ziel. Dan, maar ook, dan pas (heel innig-verleidelijk)

en zoo verlang ik soms naar jou. (Meta schrikt, maar is al bevangen, toch hand weg. Hij veinst, dit niet te merken).

META. Wat — bedoel je?

MARCEL (als verklart). Dwaas die ik was, dat ik dit verlangen naar jou als verkeerd verwierp. O, nu zie ik het zoo< helder voor me. Jij kan mijn leven, dus mijn werk, beter maken, door de onrust van mij weg te nemen. Wat je voor mijn geest bent geweest — en waarvoor ik je zoo dankbaar ben —: de creatrice van een stille en begeesterende werkgelegenheid, kan je ook voor mijn lichaam zijn. Jij, Meta, bron van inspiratie, jij kan mijn verlangen stillen. Geest en lichaam trouwens zijn niet te scheiden: het is al Goddelijke schepping, (zacht) Evenmin als wij te scheiden zijn au fond. Hoe gelukkig zal het jou ook maken, voor nu en later. Het is oneindig veel, Meta, het geluk te hebben gekend, zij het

Sluiten