Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

zinwekkendste figuur was wel Thomas Cromwell, Hendrik's handlanger en raadsman, maar ook hij ging naar het schavot en een eeuw later waren de rollen omgekeerd: toen liet een Cromwell den Koning onthoofden. Hoewel Hackett niet van overdrijving vrij te pleiten is, is dit boek toch een knappe studie en liefhebbers van geschiedkundige werken vinden er menig belangwekkend hoofdstuk in.

In »The Life of Sir Charles Hanbury—Williams« door den Earl of Ilichester en Mrs. Langford—Brooke (Butterworth krijgen wij een indruk van het hofleven in St. Petersburg in de dagen van Catharina II. Williams was destijds de Engelsche gezant aan dat hof en vooral zijn reis derwaarts via ons land, zijn verblijf te Berlijn en zijn diplomatieke werkzaamheden zijn van bijzonder belang. In die dagen speelde ons land een groote rol in de internationale politiek en toen Williams merkte, dat hij aan het Poolsche Hof vervangen zou worden, verzocht hij om voor Den Haag in aanmerking te mogen komen, destijds een der meest begeerde diplomatieke posten. Voor Catherina had hij een bijzondere vereering en hij mocht zich in haar bijzondere gunst verheugen. Het is een vrij lijvig boekdeel met fraaie illustraties, maar nogal prijzig (21 shilling).

Romans.

Na dit boek over het oude Rusland is het misschien wel van pas om twee romans te noemen, die zich met het Rusland van heden bezig houden:

Valentine Kataev's »The Embezzlers« (Benn), in het Engelsch vertaald door L. Zarine, is een kostelijke schets, waarin de bureaucraten van de Sovjet-republieken een veeg uit de pan krijgen. Verduistering van regeeringsgelden, knoeierijen, minnarijen en dobbelarij zijn daar blijkbaar aan de orde van den dag en de vreemdeling wordt in dit land al evenzeer beetgenomen als in Parijs, waar men speciale sensaties voor hem creëert!

»The Diary of a Communist Undergraduate« door N. Ognyov (vertaling van Alexander Werth, verschenen bij Gollancz) is een vervolg op een onlangs verschenen boek

Sluiten