Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Roman uit het Artistenleven door

E. G. VAN BOLHUIS

(Vervolg).

Plots sloeg een deur toe — gestommel op de trap — voetengerucht —

— Cato, schrok Jenny op. 't Was waar, Cato was nog niet thuis. Ze miste haar niet. Zoo innig was 't met Sonja alleen. Nu scheen eensklaps alles veranderd. Ze rolde zich om, hield zich slapende.

De kamerdeur vloog wijd open, 't licht knipte aan.

— Hallo! slaap jullie al? Cato was in een jolige bui. — Water, ik stik. Met veel gerucht ging ze naar de keuken.

— Cato, denk er om, 't is nacht.

— Morgen, mam — morgen, 't Wordt al aardig licht.

— Zoo — mooi.

— Zeker mooi. Maar nu ga ik 't goede voorbeeld volden. Ze rukte de kleeren los en wierp ze van zich.

— Zeg, moet je hooren. We waren bij Mar jon.... nou

Sluiten