Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Allen vonden 't mooie nummers, zouden er graag van nemen, maar geld, geld had er geen. Hij trok langs de cabarets, langs de bioscopen — nergens, nergens wat. Er was geen geld — een gek, die er naar vroeg. En hij moest, hij moest geld hebben.... veel geld. Voor de bakker, de slager, de schoenmaker, wist hij voor wie al! En dan de huur. Naaste week moest er voor twee maanden neergelegd. Waar zou hij al dat geld vandaan halen in een tijd als deze? Onmogelijk, onmogelijk was het! Als de huisbaas geen geduld meer had, als die niet wilde gelooven,

dat hij eerlijk betalen wilde, dan zou hij met z'n gezin

op de keien staan. En dan? Waar vond je een woning zonder een cent? Overal vroegen ze minstens een maand vooruit.

En morgen was kleine Bep jarig, 't Kind vleide om een babypop, zooals ze zag in de Bijenkorf, ze verwachtte die, rekende er op.... Niets, niets had hij dan wat leege zakken.

Wat Jo hem hard zou vallen, als de pop niet kon komen! Ze begreep toch wel, dat als er geen geld was.... Maar onredelijk als ze soms kon zijn, vooral als 't Bep betrof, zou 't weinig vat op haar hebben. Ze zou er weer een bewijs in zien, dat hij niet van 't kind hield, dat hij haar dit plezier weer niet gunde.... een paar guldens kon hij toch altijd wel krijgen.

Mokkend stapte hij af en aan, plots zich gammel voelend. Om 't gedrein te ontgaan, was hij die middag niet thuis wezen eten. Nu voelde hij zich schier onpasselijk.

Dat gekanker ook altijd! Als Jo redelijk was, redelijk, zooals vroeger! Ze hadden wel meer benauwde dagen gehad, maar nooit drukte 't zoo als in de laatste tijden. Jo was toen nog een flinke, krachtige genoot, die lachte in de zorgen, die, wanneer deze dag slecht was, stevig hoopte op een beter morgen. Wat waren toen de zorgen gering tegen nu. Als alles tegenloopt.... waar je toch machteloos tegenover staat.... en dan nog hard gevallen wordt door je vrouw, die toch moest begrijpen, dat je alles doet om de ellende te voorkomen.... dat is hard, dat is pestig

Sluiten