Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Hij probeerde haar tot zich te trékken, haar te toonen, dat naast de zorgen voor het zwakke kind nog bestonden de vreugden van het leven. Haar oude vroolijkheid en levensmoed moest herrijzen ten bate van allen. Zij moest zich niet vastbijten in het begrip, dat alleen het zwakke kindje haar zorgen behoefde, begrijpen, dat de gezonden hunkerden naar de sterking van haar vroolijkheid. Hij trachtte haar te verstrooien, haar in de oude banen te leiden, wanneer 't kon naar een strijkje te gaan, naar een bioscoop, maar ze genoot nergens meer. Hoe zou 't nu met Bep zijn? 't Kind is niet goed, beangstigde ze zich en al trachtte hij haar ook te overtuigen, dat het kind niets ontbrak, ze vond geen rust voor ze weer aan 't bedje van de kleine zat.

Toen kwam het ongeluk, dat het huis, waar ze woonden, werd verkocht. Ze moesten het verlaten, omdat de kooper in hun pand wenschte te wonen. Een lange zwerftocht begon, hun meubeltjes moesten ze voor en na van de hand doen en Jo, die nooit aan het stoffelijke veel hechtte, bleek hier zeer door getroffen, 't Scheen of ze er in zag een bedreiging van haar zwakke kind, dat nu meer dan ooit bescherming noodig had en wie kon die beter verleenen dan zij, de moeder? Ze verhuisden nu van gemeubileerd naar gemeubileerd, telkens weer opgedreven, als de huur niet op tijd kon worden voldaan.

Gerard wenkte voor nog een glas.

Had hij nu maar dat vuile geld van vroeger, dat versmade geld! Verschwartzter nar was hij geweest. Had hij maar een deeltje nu. Ach, niet denken meer! 't Gaf niets, niets.... 't geld was weg en 't kwam niet terug. En dat was misschien goed ook. Hij wilde wel verdienen, maar kon niet. Wie hielp hem nu? Wie van degenen, die hij wel bijsprong? Wie in 't groote Amsterdam?

Ach, een artist — verschwartzter nar.

Verhuizen maar weer en beertjes laten staan. Och, 't was niets nieuws en deerde hem eigenlijk weinig meer. Maar dat Jo van hem het onmogelijke verlangde, dat ze hem alles toeschreef, omdat hij een wrok koesterde tegen

Sluiten