Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

Een fijne muiskleurige grijsheid spint een stemming van zoete mijmering rondom de peinzende huizekens. Als een band van plechtige rust zijn ze geordend rondom het anders vereenzaamde plein, doch nu uitermate verlevendigd door het tumultueuze kermisfeest. Wat een pret en plezier in al die genietende menschjes, blij en speelsch als uitgelaten kinderen. Er is niets, dat stoort of kwetst door afstootelijkheid van tooneel. Er gaat een reine adem door deze kermisvreugd. Zooals een kind de wereld rondom zich vergeet bij het opzetten van de boompjes, huisjes, mannetjes, vrouwtjes en beestjes van zijn Neurenberger speelgoeddoos, zoo had Pieck zijn innig behagen aan het schilderen van al zijn plezierige figuurtjes. Hoe zeldzaam knap gedaan! Wat een voortreffelijke ensceneering in deze jubelende opéra comique! En bij al dat plezier: wat verschrompeling van leven en misère in het ouë kereltje met zijn orgeltje en in de gehavende bedelaars bij het kerkhofmuurtje!

In het midden van de kermisherrie wentelt rond de draaimolen met zijn grijslinnen pyramidaal dak, waar boven op den top schatert het oranjerood van den lachenden visch met zijn krulstaart. Koddig die kereltjes op hun hollende paardjes en dol rennende varkens, al maar rondom gierende langs den kring van petrolielampen en telkens voorbij het klankrazend orgeltje. Kinderen betalen één cent, de grooten twee! 't Is kostelijk. En toch, ondanks het malle en dolle, hoe voornaam zijn de kleuren, hoe edel is de teekening der kleeding en aangezichten. Prachtig zoo'n wit mutsje met de wuivende linten in de werveling van het snel ronddraaien. Rondom staan de toeschouwers en de man, die „den sleutel" zwaait: wie hem grijpt, rijdt éénmaal zonder betaling! Hoe aardig zijn deze toekijkers in hun doening getypeerd. Verderop is het circus. De artisten pronken voor het zeildoek in hun aantrekkelijke acrobatenkleedij en lokken door hun potsen de menigte. Op de gordijnen van den ingang praalt het portret van den wereldberoemden krachtmensch, uitgestald naast den fluweelen lap met zijn medailles. Pieck is een fijn opmerker. Niets ontgaat hem in de volte en hij geniet van al die kleine dingen. Zij zijn hem een uiting van

Sluiten