Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD-CHINEESCHE KUNST.

verbonden door vertikale en horizontale lijntjes, waardoor hoofdletter P.-vormige figuurtjes ontstaan, waarvan echter de voet niet naar links doch naar rechts omkrult. *)

De meanders bij den bochtigen bovenrand van de vaas zijn in een rij geplaatst tusschen twee groeven. Ook die een keten vormende meanders zijn gegraveerd, terwijl daarentegen de ronde spiralen en reliëf zijn gebeeldhouwd, evenals de spiraal-motieven beneden het koord.

Die rechthoekige spiraal in tweetal op den band rondom de gegolfde vaasopening is de typisch-Chineesche meander, die in tegenstelling met den Griekschen meander niet een doorloopende lijn vormt, maar in schakels is gerijd van losliggende geometrische figuurtjes. Dit vrij-liggen staat in nauw verband met den oorsprong en de beteekenis van dezen meander der Oud-Chineesche ornamentiek van tientallen eeuwen vóór Christus. Het oude hiëroglyphische teeken van „yün", wolk, was een vraagteekenvormige spiraal, terwijl de roteerende, rollende beweging van het dondergeratel symbolisch werd voorgesteld door een hiëroglyph in den vorm van een kommavormige spiraal, die „lei", donder, beteekende. Wang Fu, de samensteller van het „Po-ku t'u-lu", geïllustreerden catalogus van universeele oudheden (in 1107-1111 in opdracht van Keizer Hui Tsung), geeft als oud karakter voor „lei" een rechthoekige spiraal, die op te vatten is als de quadratuur van de horlogeveervormige spiraal. Deze rechthoekige vorm werd reeds in de Shang-periode (1766—1122 v. Chr.) in de ornamentiek door verdubbeling tot yün-lei-wên (wolk-donder-patroon, donderwolkmotief), dat in twee hoofdvormen voorkomt: de twee spiralen werden symmetrisch elkaar tegenovergesteld of de een vormde de omkeering van de ander.

Dit laatste is het geval bij den meander van onze keivaas, evenals bij de daarover wemelende ronde dubbelspiralen, waartusschen in kleiner vorm ter vulling van open

*) De beide reproducties van de vaas laten dit duidelijk zien, evenals hetgeen verder van het ornament wordt beschreven.

Sluiten