Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENRI BOREL

(Biografische Notities) door ELSA KAISER.

Wie kent hem niet? Henri Borel? Men wijst hem elkaar aan in de théaters, „kijk, daar zit Henri Borel, den criticus van het Vaderland".

Hij behoort tot dè figuren van Den Haag. Een comedievoorstelling zonder hem, heeft iets leegs, de zaal is niet „af". Het publiek, de acteurs vragen elkaar: „Waar is Borel?"

Toch meent ieder hem te kennen, omdat men zijn figuur kent, zijn eigen „loopje", dat zoo zijn persoonlijk bezit is. Maar men kent hem eigenlijk, innerlijk heelemaal niet, men weet niets af van zijn streven, zijn idealen.... Men kijkt ook wel eens bedenkelijk bij het noemen van zijn naam. Doch waarom men dat doet, weet eigenlijk niemand, dat is zoo bij overlevering gekomen, waarschijnlijk door geruchten van liefdesavonturen uit zijn studentenjaren.

Zijn interessante, nu en dan romantische levensloop, bevat stof genoeg voor een spannenden roman, maar we willen hier alleen releveeren het ontzaglijk vele dat Henri Borel gepresteerd heeft. In 1869 werd hij te Dordrecht

Sluiten