Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIND OP DE MOLENS.

151

den beiaard vlogen uit in een wolk van kleine klinkende pluimkens. Dries neep straf in Dolf zijnen arm.

't Zijn de vogels van Vlaanderen, sprak hij, ze zijn

in groote zwermen gekomen uit alle streken, zoowel uit Lisseweghe, als uit Dixmude en uit Kortrijk en thans zingen zij het goede lied van werk en van liefde. De ziel van Vlaanderen, mijn vriend, bromt in zijn belforten en lacht in zijn beiaarden.

Flanders had het niet beter kunnen zeggen. En ze waren meteen zoo gelukkig dat ze er aan dachten eens goed te eten. Ze zetten zich aan tafel in een der kelders, zooals er daar velen zijn rond de Vleeschhalle. Ieder kreeg een tinnen couvert en er lag geen ammelaken; maar de tafel blonk, gepatineerd van de boter, glad als ij zei. Ze hoorden de schoone baezin lachen in de keuken; ze was in de lee wel een meter rond en heur rokken kussenden ver over de uitspringende heup. Heur dubbele-en-dubbele kinnen, melkig en klam, hingen neer op heur borst als een waterval. Heur lach leek op 't knetteren van vet in een druippan.

Met de armen bloot tot aan den elleboog, frisch roze van de braderij, kwam ze een wijle op heur vuisten ter tafel leunen en ze was zoo dik in de omlijsting van het venster, dat men de huizen aan den overkant niet meer zag. En zij die kwamen van den buiten ginder waren een beetje verward. Dries, verstolen lachend, streek een vinger over haar satijnen vel. De vrouw lachte dan ook, zonder schaamte, en roerde langzaam heur zware, schoone veers-oogen in het blinkende vet van heur wangen. Alzoo spraken ze over wat ze eten zouden.

Een salaadkom vol rockende mosselen die roken naar ajuin en peterselie, moesten hunnen apetijt wekken. Ze zwommen in de specerijen en het sap, wit en poezelig. Ze pikten z' er uit met hun vorket, schepten met een mosselschelp de saus uit hunne telloor. In eenen keer gleden ze door, spoelden in hun maag, zalvig als siroop. De leege schelpen klikten ze neer in een zeef en ze rezen tot een toreken gefrengeld met wier.

Dries liet een tweede kom brengen. De baezin liet nog

Sluiten