Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VEERSCHE HEKS

door F. C. DERKS.

Voor Prof. Dr. P. H. van Moerkerken.

Het lijdt geen twijfel, of het vonnis, dat Geertruyd Willemsdochter een paar uur voor haar dood werd voorgelezen, is een verdicht verhaal.

Er moet veel onwaars zijn in die sententie van 14 November 1565, opgemaakt ten overstaan van baljuw, burgemeesters en schepenen van Veere. Eén omstandigheid is echter naar waarheid vermeld. Inderdaad heeft Geertruyd destijds op den Arnemuidschen dijk een gesprek gevoerd met een in 't zwart gekleed jonkman en die ontmoeting was inderdaad het begin van de rampspoeden, die haar overkwamen, totdat de brandstapel haar lichaam droeg.

In Zandijke, 't gehuchtje, dat niet ver van Veere lag, was ze geboren. Na 't drama der Wederdoopers te Amsterdam, bij welk oproer haar vader, de Antwerpsche drukker, was ter dood gebracht, was Geertruyds moeder naar haar Zeeuwsche verwanten getrokken en daar, in 't rustige dorpje op Walcheren, had ze haar tweede dochtertje het leven geschonken, ni i

Sluiten