Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VEERSCHE HEKS.

de beide kinderen, die Pauwelsz en zijn vrouw de hunnen noemden.

Ze groeiden op, de blonde Annemarie en de zwarte Geertruyd. 't Stille Arnemuiden bood weinig vertier voor de twee, doch ze hielden van elkaar en speelden of stoeiden samen of keuvelden, in 't uur van 't avondpraten, met vader en moeder. Maar toch, toen stilaan de meisjes tot jonkvrouwen opgroeiden, zagen de brouwer en zijn vrouw het verschil tusschen de twee maagden. Was Annemarie een deerne, die gaarne de handen uit de mouwen stak en dag in dag uit medehielp in huis, in de mouterij, in den kelder, Geertruyd zat tehuis naast des brouwers vrouw en spon uit het vlossige vlas den draad, of borduurde den bandelier, die Lot Pauwelsz op 't Middelburgsche brouwersfeest zou dragen. Dan spraken, zoetjes als moeder en dochter, de vrouw en 't mageke en verinnigden hun samenzijn, terwijl in een nevenvertrek of in de werkplaats, samen met haar pleegvader, Annemarie sloofde. Want langzamerhand werd de brouwer wat ouder en hij betreurde het, dat geen jonge Pauwelsz gereed zou staan, straks het bestel der brouwerij op zich te nemen. Ook daarover peinsde hij vaak, wanneer hij des avonds met zijn gade alleen zat en de meisjes wandelden den straatweg naar Middelburg langs, of op den Arnemuidschen dijk. Daar genoot Geertruyd, als haar borst gevuld werd met de zilte lucht, die haar uit de Scheldearmen tegenwoei, en, tegen den dijk liggend, kon ze lang, lang turen naar de schepen die voortjoegen over de golven, of volgen de meeuwen, die in breede halen over het water vlerkten en kwaad weer spelden.

Geertruid hield van de witte vogels, die jolig stoeiden met 't golfjesgerimpel of stoer opworstelden tegen den wind, en als ze daar, verloren tegen den dijkberm, lag, kijkend naar 't spel van de meeuwen met de golven, dan vergat ze haar huis en de haren en droomde ze weg in de Zeeuwsche lucht, die eilanden en stroomen overkoepelde. En vaak klonk reeds in de verte de roep van Annemarie, eer Geertruyd zich losrukte uit haar mijmeringen en

Sluiten