Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELDENDE KUNST.

voor de Delftsche slaolie, verschillende Levensverzekeringsmaatschappijen en Boldoot, hetgeen meer een financieel dan een kunstsucces voor hem beteekende. Tijdens dat deinen en dobberen op de zeeën van wereld en kunst, ontmoette hij haar die na een tijd zijn vrouw zou worden, en daardoor kwam er een gelukkige ommekeer, een heilsperipetie, in zijn bestaan. De aanmoedigende en opwekkende invloed van de door en door gezond en zuiver voelende vrouw, die instinktief en intuïtief wist welke richting hij moest volgen en wat met zijn talent en aanleg strookte, had een weldadige en hem tot vruchtbaar werk prikkelende uitwerking. Hij bleef net zoo lang met zijn kunst worstelen — hij voelt zelf dat hij strijd en worstelingen noodig heeft — totdat deze hem zegende. Hij ging ernstig en onafgebroken in en naar de natuur studeeren, waarbij hij zich steeds weer nieuwe problemen ter oplossing stelde, zichzelf om zoo te zeggen rekensommetjes opgaf, schijnbaar eenvoudig, maar die door de groote nauwgezetheid, zuiverheid, evenwichtigheid en waarheidsliefde, precies moesten opgaan en uitkomen, „restlos" een residu van schoonheid en harmonie moesten achterlaten. In 1903 werd hij aangenomen als werkend lid van Pulchri Studio (lid van den Haagschen Kunstkring was hij al eerder), en sedert 1905 is hij lid van the Art Club in Philadelphia. Natuurlijk geraakte wat niet met zijn eigen aard en aanleg overeenkwam geleidelijk op den achtergrond, om weldra geheel te verdwijnen: nu geen weeïge tuinen der weeën meer, geen „schmachtige" Pelléassen en smachtende Mélisandes, geen langgerekte kwijnende symbolische figuren, geen bloedelooze schimmen van de mystiek: al die schijngestalten losten zich op in den nevel waaruit ze voortgekomen waren. Toch waren er nog wel invloeden aan het werk, maar andere, zooals dat bij jonge kunstenaars meer voorkomt, en bedenken we dat Zon nog maar even in de dertig was. Van deze invloeden noem ik: Jozef Israels en Willem Maris (trilling van atmosfeer en lucht), Neuhuys (kleur). Streven naar luminisme, waarschijnlijk als reactie op grijzen tijd, bleek uit verschillende studies en schilderijen met motieven uit Veere: tinteling van roode daken en boomengroen tegen

Sluiten