Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELDENDE KUNST.

gevoelloos, ruws, ijzerhards, wreeds, mechanisch. — Maar om tot Tholen terug te keeren. Laat ik uit mijn herinnering nog eenige schoonheden opdiepen. De reeks van teekeningen uit de papierfabriek. Dit klinkt wel droog en mechanisch, niet waar? Maar wat een rijkdom van fluweelige schaduwen in nissen en hoeken, wat een stille glorie van fijn diffuus licht uitvloeiend in de ruimte, wat een weelde van détail en trilling van atmosfeer in en om de schijnbaar onaanzienlijke dingen, die hier worden aangeraakt door de tooverstift van den kunstenaar. Hier is gewetensvol, nauwgezet, vol meegevoel, met scherp ontledend vermogen al het zoogenaamd ziellooze tot een hoogere eenheid gebracht en tot een levende schoonheid gemaakt. En onderga eens de Zondagsstemming van de havens, met de booten stil en een rhythmisch gewirwar van masten en wimpels. De „Roeibooten" scheppen een Japansche sfeer, iets van een wijde, teere ontroering. En dan de stuwende beweging in „Op het water", enkele vegen vol leven en elastische kracht, de booten veerend op en snijdend door het soepele water. Mooi pittig van zwart-en-wit werking is de litho „Fata Morgana". „In de kerk te Blokzijl" — Tholen maakt verre tochten met zijn boeier — wat hangt dat scheepje, klein fregat, daar prachtig stil en stemmig in de koele kerkruimte, hier is een sfeer van stilte en bezinning schoon verwezenlijkt. „De Cannenburg", het oude, verweerde slot opdoemend uit de jonge voorjaarskleuren; mineur en majeur samenstemmend tot een fijntonige harmonie. Raak en sterk van evenwichtige kracht is ook „Watermolen". Met de vermelding van de au vif betrapte hondenstudies en de gevoelige kinderportretten eindig ik deze korte beschouwing van een zeer belangrijke tentoonstelling van teekeningen.

A History of Caricature by Bohun Lynch, London, Faber and Gwyer, 1926.

Dit is een aardig, frisch boek met 32 illustraties in en buiten den tekst. Uitstekend o. a. zijn de karikaturen van Swinburne door Carlo Pellegrini (Ape) en Max Beerbohm, die van Geo. Grossmith door Henry Ospovat, Geo. Graves door Kapp, Edmund Blunden door Powys Evans (Quiz), Somerset Maugham door Miguel Covarrubias, Barrès en Debussy door André Rouveyre en Lord Lonsdale door Bohun Lynch. De indeeling is als volgt: I. The Nature of Caricature, II. From the Antique to the Middle Ages, III. Early Secular Caricature, IV. The Caricature of Bigotry, V en VI. The Eighteenth Century in England, VII. Vanity Fair, VIII. Continental Caricature, IX. The Recent Past, X. Max Beerbohm, XI. England and America Today. Aan het eind is ook een biografie opgenomen, die 48 titels

Sluiten