Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WONDER

door

ELISE WESSELINK—RUTGERS.

Zij kon niet in slaap komen, hoewel zij doodmoe was van den langen werkdag. Haar opwinding was te groot. Haar gedachten waren te vol van het langverwachte wonder, dat eindelijk gekomen was, om een omwenteling in haar leven te brengen.

Het was ruim vijf jaar geleden, dat zij haar ouderlijk huis verliet. Haar ouderlijk huis was een kleine, onaanzienlijke, eenzaam gelegen boerenhoeve.

Toen zij een klein meisje was, moest zij naar school in het naaste dorp, 's morgens een uur loopen erheen en 's middags een uur loopen terug. Om twaalf uur bleef zij over; dan at zij haar meegenomen sneden mik op en dronk er water bij uit de schoolpomp.

Haar ouders mopperden over den onzin van dat schoolgaan. Leeren melken en hooien zou haar beter te pas komen dan leeren lezen en schrijven, meenden zij.

„Rare tijden!" pruttelde haar vader. „In een vrij land is een ouder niet eens meer baas over zijn kinderen!"

Hij liet haar geen dag langer schoolgaan dan noodzake-

IV i

Sluiten