Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

halen.... als we er vandaag door komen dan heb ik zoo'n idee dat....

LOEF (vertrouwelijk): 'k Zou 't niet doen meneer, 't

geeft toch niemendal U kunt er ditmaal niet doorheen

rollen, we zitten... .

STRUWEN (geraakt): Ik vroeg jou opinie niet, is 't wel? Je doet wat ik je zeg en daarmee uit.

LOEF (op z'n teentjes getrapt): Nou, meneer, ik mag toch ook wel wat zeggen, als fatsoenlijk man is 't mijn plicht U te waarschuwen, U moet natuurlijk weten wat U doet, maar als straks de boel in elkaar sukkelt en we hebben vandaag nog gehaald en geborgen zal ik maar zeggen! Als U maar onthoudt, dat ik U op 't laatste moment nog heb tegen gehouden, ik kan mijn vingers opsteken, ik draag dus geen verantwoordelijkheid....

STRUWEN (zakelijk): Daarvan is geen kwestie, je hebt hoegenaamd geen verantwoordelijkheid, niemand zal jou

iets kunnen verwijten (schamper) daarvoor ben je te

glad! daarvoor zal je wel gezorgd hebben!

LOEF: Glad? Omdat ik er tijdig voor heb gezorgd? Ik

heb geen trek mee in de put te gaan ik heb gemaakt

dat ik volkomen gedekt ben was 't niet door U dan

was 't door meneer Grevelaar. ...

STRUWEN: Schei nu maar uit met je praatjes

LOEF (koel beleefd): Permiteer me meneer laat U

me even uitpraten, 't is misschien de laatste keer dat wij 't samen ongestoord, zonder dat er anderen bij zijn, kunnen doen. Ik heb U dikwijls genoeg gewaarschuwd dat 't

spaak móest loopen, ik heb U indertijd dat is nu 3 jaar

geleden, toen meneer Grevelaar, enfin U weet 't net zoo goed als ik toen heb ik U beloofd te zullen zwijgen.

STRUWEN (vriendelijker): Daarvoor ben ik nog erkentelijk.

LOEF (a.b.): Dank U 't spijt me voor de zaak, U

zult er zich wel weer doorslaan voor meneer Grevelaar

zal 't een heel ding zijn

STRUWEN: Die zal er zich óók moeten doorslaan, zoo goed als ik en 'n ander. (Telefoon gaat.) Hoor jij 's even. ..

Sluiten