Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

LOEF (aan toestel): Ja.... ja meneer.... met Loef, meneer.... goed meneer.... wilt U misschien meneer Struwen zelf even.... o, best meneer.... dag meneer.. . . (hangt toestel op). Boodschap van meneer Grevelaar.... mevrouw heeft geseind dat zij hier komt.... meneer komt iets later. .. . wou nog bij meneer Starman aanloopen... .

STRUWEN: Dat is 'n idee... bel hem eens gauw op. ..

LOEF: Meneer Grevelaar, meneer....

STRUWEN: Nee, Starman, 1197, huis.

LOEF (aan toestel): Juffrouw, 1197.... nee 97

met Struwen en Co is meneer Starman nog thuis....

zou U willen vragen of meneer even aan het toestel wil komen. ... voor meneer Struwen. ... ja.. . . dank U... . (wacht aan toestel, kijkt op horloge — tot Struwen) We moeten voort maken, meneer, 't is al over 9. ... (aan toestel) Alsjeblieft meneer, 'n oogenblik.... (terwijl Struwen telefoneert schikt Loef verschillende papieren op bureau, maakt brandkast open enz.)

STRUWEN (aan toestel): Meneer Starman, ja, met Struwen, ik zou U graag vanmorgen willen spreken, maar ik kan zoo moeilijk van bureau weg. Zoudt U mij 't groote genoegen willen doen hier te komen, 't is voor U een kleine moeite, 10 stappen.... Dank U, zeer vriendelijk.... tot straks (toestel op tafel, tot Loef) Mooi zoo, als hij komt laat je hem in de spreekkamer, mijn zuster laat je direct binnen. ... en als je meneer Grevelaar ziet moet je me waarschuwen.... (kijkt op horloge) duivels, 't is al mooi laat.... ga maar gauw naar binnen.

LOEF (met papieren): Dus meneer, ik ga gewoon mijn gang, uitsturen en wat binnen komt hier brengen, afdoen wat ik kan.... (haalt frommels uit brandkast) wilt U even nazien.... (telt Struwen geld voor).

STRUWEN (controleert boeken): Stimmt, alsjeblieft, 10260. Zie maar hoe je 't rekt en waarschuw me....

LOEF (af met trommels, staten, boeken, enz., even daarna begint het gewone kantoorbedrijf, kantoorbediende op met brieven, andere kantoorbediende met papieren, regelt een

Sluiten