Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

laat ons óók in de steek, als we voor 11 uur geen contanten of vaste toezegging hebben, kunnen we vanmiddag de kast dicht doen en voor goed. En daarvoor zal ik zorgen zooveel als ik nog kan. Nu, nü 't nog niet te laat is. Als Starman die Petoeris neemt is 't een feit dat hij er wel wat inziet, tenminste zooveel om het fönds vast te leggen. Die 15 mille op de Nationale is contant geld. Nog eens, we moéten 't doen, we hébben geen keuze.

GREVELAAR (door de argumenten van zijn stuk gebracht): En als we 't niet doen.

STRUWEN (niaakt schouder-beweging).

GREVELAAR (besluiteloos): Vandaag nog?

STRUWEN (voelt dat Grevelaar zelf niet weet wat hij wil): Sure, dat heb ik je al gezegd, zóó houden we 't geen dag langer, doen we niet dan weet je wat je straks te wachten staat. Ons faillissement met de gevolgen daarvan, (is opgestaan, staat naast Grevelaar, kijkt hem aan). Ik wil je niet overhalen, je moet met je volle goedvinden mij mijn gang laten gaan. Nü kunnen we er nog uit, straks niet meer, laten we Starman schieten dan is 't onherroepelijk uit, dan staan we op de keiën... .

GREVELAAR (half gewonnen): Weet je dan niet wat anders te verzinnen? Ik neem met alles genoegen, zoek 'n andere oplossing, vraag surseance aan. ... maar laten we tegenover Starman, die ons vertrouwt, eerlijk blijven. ... als je hem die Petoeris geeft krijgen we er last mee....

STRUWEN (snel): Maar we krijgen oneindig veel méér last als we 't niet doen. Zie je nu nog niet in dat we niet terug kunnen, we staan voor 'n debacle (met iets angst in stem) onderschat in godsnaam de gevolgen daarvan niet... je geld en je naam kwijt. ... kan jij je daar indenken?

LOEF (door middendeur): Meneer Starman, meneer...

STRUWEN (is zich volkomen meester): 'n Oogenblik laten wachten Loef.... (Loef af, Grevelaar is op 't hooren van Loef's stem opgesprongen uit zijn stoel). Wat wil je... ik laat 't aan jou over....

GREVELAAR (nerveus, wacht nog, dan....): In Gods-

Sluiten