Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

lijkheden gebeuren en die kunnen noodlottig zijn voor

ons beiden.... niet alleen finantieel. ...

GREVELAAR (begrijpt, angstig): M'n God.... je bedoelt toch niet.. . .we hebben toch niet in welk opzicht

dan spreek op sinds wanneer

STRUWEN (bedaard): Daar hebben we nu geen tijd

voor ik wil je alleen nog dit zeggen ik wacht de

eventueele gevolgen niet af.

GREVELAAR (ah.): Dus dan weet jij al zeker dat die moeilijkheden zoo zijn dat wij ik ook?

STRUWEN (ah.): Positief zeker, ik blijf de gevolgen

niet afwachten ik blijf niet wachten totdat enfin je

begrijpt me wel je zult verstandig doen mijn voorbeeld

te volgen, (probeert nog eens) Zie je nü dat wij de afmaking met Starman moéten doorzetten 't is onze eenigste kans.

GREVELAAR (weifelt weer): En de laatste ook

STRUWEN (tracht Grevelaar weer óp te krijgen): En

die kans mogen wij niet laten ontglippen je kunt straks,

vanavond wanneer je wilt, ophelderingen, inlichtingen

krijgen besluiten moeten we nu wat gebeurd is, is

gebeurd; daarover later, later als je wilt. Nu kunnen we er nog uit, straks niet meer, (met iets van de oude blague in stem) we hebben 10 kansen tegen 1, dat het vandaag zoo toegaat als gisteren is ondenkbaar, we kunnen, als 't even meeloopt, vandaag wel weer wat ophalen ik heb 'n plannetje met Jonker en Co.... met Starman achter ons staan we eens zoo sterk.... niet finantieel alleen.... ook moreel dat is gauw genoeg bekend daar zal ik in de

Club wel voor zorgen. . .. (ziet dat Grevelaar luistert, hoopt hem weer om te praten). Al loopt 't met de Petoeris mis dan kan 't nog 2 maanden duren, dan hebben we nog altijd kans dat we met de Insulinde of met de Holland America 't weer ophalen. ... als de markt weer oploopt valt er aan alle kanten wat te doen... Starman is toch ook geen ezel...

die weet toch ook we] wat hij met ons waagt en als

hij aan ons vast zit zal hij ons zeker niet de nek afsnijden. . . er is nog ontkomen aan, (scherp) wat bliksem, als we niet willen behoeven we niet te kelderen nie-

Sluiten