Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

velaar dat ik dan meteen wel de gordijnen kan laten zakken? En weet U (tegen Grevelaar).

STRUWEN (ah.): 'n Oogenblik, ik sta er op dat je je vrouw er in kent je neemt dit besluit zonder haar voorkennis (loopt op deur spreekkamer toe) Suze

GREVELAAR (streng): Loei, je hebt voortaan alleen met mij te maken, je doet onmiddellijk wat ik je zeg

LOEF (wacht, met geld): Meneer Struwen ik geloof dat (Kijkt Struwen nog eens aan, dan af middendeur).

STRUWEN (woedend): Ga je gang, stommeling, driedubbele ezel ruk maar uit, Loef (tergend) Jij met

Loef werken daar ben je te stom voor! Hier! (pakt Suze

bij haar schouder) je man heeft de heele boel tegen de vlakte gegooid het geld van Starman stuurt hij Godbetert terug! ! Hij blijft hier zitten wachten totdat ze hem in zijn gezicht komen uitlachen, de nul....

SUZE (begrijpt dat de zaak met Starman mislukt is, maar weet niet waarom): Hier blijven en hij weet

GREVELAAR (vast): Ik weet dat ik bedrogen ben, maar ik weet ook dat ik niet wil dat er verder bedrogen wordt.... Ik blijf.

SUZE (perplex): Maar Henk

STRUWEN (dol-driftig, dondert met vuist op bureau): Hij blijft! de ezel! hij blijft als je weet dat je er inloopt, dat je straks foutu bent dan praat hij nog van

anderen!.... meneer zijn eergevoel zit hem in-den-weg. Nom de, nom de....! !

SUZE (sussend, beduidt Struwen zóó niet door te gaan): Hei, hei, hei, hei, wat zijn dat voor manieren, hoe kan je zóó te keer gaan, bedaar alsjeblieft.... (lief tegen Henk) Henk is heelemaal geen ezel, die weet best wat hij doen moet. (is bij Grevelaar komen staan, hand op zijn schouder). Je weet dat Henk niet tegen zoo'n ruzie op kan.... Jelui begrijpen elkaar natuurlijk weer niet....

GREVELAAR (voelt zich met Suze één tegen Struwen): Je broer....

Sluiten