Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

SUZE (quasi luchtig, zorgeloos): Is mijn broer, en jij

bent mijn man, en die moeten samen geen ruzie maken

en zeker niet als ik er bij ben (tot Grevelaar, die haar

interompeeren wil.) Je hoeft me heusch niets te vertellen. . ..

ik weet 't al. .. . ik weet 't al de heeren dobbelaars

hebben 'n flink pak slaag gehad, de zaak is niet zoo geloopen als jelui hadden gehoopt. ... vandaag barst de bom... en nu heeft mijn wijze broer voorgesteld om daar niet op te wachten en met zijn drietjes ergens anders de kat uit den boom te kijken.. . . Voila. ... En nu is 't heel natuurlijk, dat Henk verbouwereerd is en de schuld aan Jo

geeft en heel natuurlijk dat Jo zich kwaad maakt ook. . . . maar aan verbouwereerde menschen en aan kwade menschen hebben we niets.... daar krijgen jelui je geld niet mee terug....

GREVELAAR (verbijsterd): En daar spreek jij zoo over?

SUZE (a.b.): Wat wou je dan? Dat ik hier ga zitten huilen? Of zooals m'n lieve broer tekeer ga als 'n dolleman ! ? Beste jongen, wat zouden we daar nu aan hebben? Net of dat wèl wat geven zou. Ik kies de wijste partij. Als er niets meer aan te doen is, dan blijft er immers niets anders over dan „gelaten berusten" We hebben gespeeld

en.... verloren.... 't Is jammer, we hadden 't hier in stad gezellig, we hadden aardige kennissen.... maar in godsnaam. ... ergens anders zal het ook wel uit te houden zijn. Toe, Henk, zit daar nu niet zoo. ... er is immers toch niets meer aan te doen.... nu moet je niet zitten blijven piekeren. .. . voor Jo is 't ook niet alles, (Tracht Grevelaar, die verbijsterd over haar houding is, op te monteren.)

GREVELAAR (kan haar gleichgultigkeit niet verklaren, zoekt, weert haar zacht af): Hoe weet jij dat je broer mij vanmorgen.... net zoo.... voorstelde om weg te loopen... hoe weet jij dat de zaak vandaag vast moest loopen....?

SUZE (doet alsof zij zijn vraag niét goed begrijpt): Hoe ik dat weet?.... en ik ben gisteren op je eigen verzoek bij je vader geweest. ... en vanmorgen vroeg was Starman hier en toen vertelde Jo me dat als er geen hulp kwam, dat hij dan vandaag nog....

Sluiten