Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'S AVONDS.

er geen menschen roerden, zouden wagen, tot schande van de school.

Zoo in-prettig was dat toch te genieten onder hun beidjes,

en alleen maar onder hun beidjes van alles: van de

lucht, van de maan, van de winkels, van de lichten, van de trams, die u zóó voorbij schokken dat ge er bang van wordt, van de auto's, die aan- en wegrennen in een ommezien, van de daverende auto-bussen, die 't werkvolk naar 'k weet-niet-wijd voerden.

Ja, zoo maar onder hun beidjes, — geheel alleen, Nelle en Dina, vriendinnen van overlang, net als hun Moe, geburen in de zevende klas en allebei de lieve kinderen van Juffrouw Van Damme, die zoo geerne vertelt, wat ze beiden zoo allerplezierigst vinden en die ook veel Geschiedenis en Aardrijkskunde leert, lievelingsvakken van beiden.

Niemand eigenlijk hoorde bij hen — niemand was bij hen van doen, de klank van andere stemmen stoorde maar.

Dus Nelle en Dina alléén.

— Zeg, zei Nelle, na een poosje van zwijgen, en toen ze al op den terugweg waren, — Va had gezegd van vroeg te keeren, ook de Droes mocht nog eens rondwaren. Zeg,

zei Nelle dan, Dient je, wat zou-de gij doen als ge als

ge daar.... nu zoo maar voor Uw voeten een briefje van duizend frank vond. .. . wat zou-de gij doen, zeg Dienije?

— Van dui-zend? schrok Dient je.

— Van duizend frank, ja, bleef Nelle beslist.

— Dui-zend? Hoeveel is dat wel?

— Och kind, zooveel als. ... als als-'k-weet-niet wat.

Wat zou-de gij dan doen? drong Nelle halstarrig aan.

— Dat-weet-ik-niet, zuchtte Dient je, maar peinsde, wijl ze 't zei op wat ze met al dat geld, die berg geld, doen kon. Stel u voor, dat ze daar nu eens waarlijk duizend frank vond? Toch al maar met het hoofd omlaag loopen. Wie weet....

— Ik weet het niet, herhaalde ze nog eens en keek daarbij Nelle aan.

— O, maar ik wél, vaarde die uit... . alle dagen taartjes eten en aardbeziën.... en ijsroom....

Sluiten