Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'S AVONDS.

hier nu voor mijn voeten duizend frank zag liggen.... dat weet-gij niet, he?

— Nee, was Nelle in spanning.

— Wel, en Dientje fluisterde 't bijna.... ik gaf ze ons moe... . omdat. ... omdat.... zij er voor mij.... nu moogt ge niet lachen, Nel, omdat zij er voor mij een broertje kon voor koopen. Die zijn erg duur, moet ge weten. ...

Even suiselde stilte....

— Zij-de gij jaloersch op ons Fransoeke? vroeg Nelle zacht — 't is immers uw broerke óók... .

Dina kon niet zoo seffens antwoorden.

— Ja, zei ze, nauw hoorbaar, ja, Nelleke, maar ik wil een broerke dat ik 's avonds mag wasschen voor 't slapen gaat, dat ik 's morgens kan uit zijn bedje halen en de vaak uit zijn oogen mag zoenen — een broerke, dat ik warm aanduffelen mag voor 't kou vatten en waarop ik kan boos zijn als hij stout is en kan mede lachen, als hij erg lief doet en waarmee ik altijd spelen mag — een broertje, dat, als het nog zóó klein is, ik op de armen mag en. ... dat heb ik met uw Fransoe nooit gemogen... . Och, Nelle, een broerke waar ik mede uit wandelen ga, dat ik meeneem naar den kinema en dat ik 's Zaterdags zijn proper hemdje mag aandoen. ... Een broerke, dat ik naar school breng en haal.... En dan zeggen de menschen: „is dat uw broerke, lieveke? Wat schoon kind is me dat". — En dan kan ik tegen de meisjes van de school zeggen, dat het mijn echt broerke is.. . .

Dientje zweeg en Nelle vond het zonde daar zoo dadelijk op te antwoorden. Ze begreep het wel, Dientje was jaloersch op Fransoe, haar broerke van amper een jaar oudf Maar dat wou ze nu toch niet tegen Dientje zeggen.... Ofschoon... . wel een beetje min vond ze het wel. ... Zij zelf gaf niet veel om dat broertje, dat wel aardig was als hij te spertelen lag in de wieg, maar toch ook soms zóó huilen kon, gewoon om er de stuipen van te krijgen....

Dientje was plots beginnen te blozen en leek echt aangedaan. Ja, blééf zwijgen.... Dat stak Nelle ten leste geweldig tegen.

Sluiten