Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIND OP DB MOLENS.

gewaar dat hij warelijk een glazeken te veel binnen had. Hij at zijn eigen dik met amandel -galet j es die Anna met 't klein wafel-ijzer gebakken had, sliep dan een uurke zoowat in den zetel tegenover Mevrouwe Abeels en dan ging hij bij 't oud Winkel-Mieke vier groote peperkoeken koopen, versierd met gouden bladeren en suikerwerk, die hij in dik grijs papier liet inpakken. Den heel en nacht 'had het gevroren, heel het landschap leek bepoederd met suiker, precies lij k de peperkoeken. De ij zei maakte de boomen zoo lekker, dat men goesting kreeg om er aan te lekken. Van verre zag hij het dak van Maris zijn huis en weer een keer wist hij niet hoe zich te houden om Mamie den Nieuwjaar skus te geen. In den boogaerd schoot Poppie met den boog naar de musschen. Deze lachten om zijn pijlkens, hieven den steert op en een klein wit dingsken viel er. Van zoodra hij Dries had gezien met zijn peperkoeken, begon hij te roepen naar Lotje en Jooske. Met hun drieën trokken ze hem de kamer in.

— Mamie, sprak hij.

En dan zei hij niets meer. Hij had nochtans gedacht zoo goed zijn kleinen nieuwjaarswensen te onthouden! Wat lachte zij, Mamie! 't Was de vreugde en de schoonheid van Vlaanderen die daar stond, lijk een winterbloem op den dorpel van het nieuwe jaar. Ze reikte frank-weg heure wang.

— Ge weet wel, Dries Abeels, vandaag mogen de jongens de meisjes kussen.

Hij had niet vromer op de randen der lippen 't heilig brood ter communietafel in ontvangst kunnen nemen.

Met de kinderen samen gingen ze naar de duiven op zolder kijken. Maar er kwam volk; de schoolmeester en zijn zoon kwamen ook met hun wenschen. Ze moesten naar beneden. Dries kon niet zeggen waarom, maar hij zag dien grooten jongen niet gaarne, die altijd aan zijn fijne snor draaide en Mamie zoo bekeek. Ze vulde met anisette de glaaskens die op tafel stonden. De tongen, geprikkeld door de likeur, klakten en iedereen stond daar recht met zijn glas in de handen. Jooske zuigde in 't geniept aan heuren vinger dien ze gesuikerd had in den hals der flesch.

Sluiten