Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEELDENDE KUNST.

genlucht, glanzend door de boomtakken, staat op een afdakje een haan te kraaien, de heraut van het verrijzende licht. Kleur, stemming, compositie, kortom de geheele behandeling en indeeling maken dit stukje tot iets buitengewoon treffends. Men meent niet alleen het schallen te hooreni van den lichtvogel, maar ook den jubelzang van het zegevierende licht.

En wie kent niet de groote stemmingsvolle bekoring, die uitgaat van de bruggetjes die hier ook vertegenwoordigd zijn? Uit den allervroegsten tijd van den meester zijn er nog enkele gedetailleerde potloodteekeningen, o.a. een kruiwagen met fruit.

James Mc Neill Whistier is het onderwerp van het dertiende album met reproducties van etsen in de reeks Modern Masters of E t c ih i n g, (uitgave van The Studio). De inleiding is als naar gewoonte van Malcolm C. Salaman, en dezen keer vangt hij aldus aan: „Als Rembrandt met zijn diepexpressieve menschelijkheid de Shakespeare was van de etskunst, was Whistier met de magische uiting van zijn schoonheidsbeginsel er de Keats van, en ofschoon hij Rembrandt vereerde als den hoogsten bezielenden meester van die kunst, toch twijfelde hij bij het scheppen van zijn eigen meesterstukken op het koper nooit of zijn plaats als etser was reeds in de sfeer van Rembrandt, zoo niet naast hem, evenals Keats vertrouwde dat hij na zijn dood bij de Engelsche dichters zou behooren". Aangezien er reeds zooveel door zoo velen over Whistier is geschreven en wij meenen te mogen aannemen, dat zijn etswerk over 't algemeen wel bij de kunstliefhebbers is bekend, kunnen wij volstaan met de meedeeling dat deze map met 12 etsen naar werk van den meester een mooie herinnering aan hem is. Hij die uitmuntte in the gentle art of making enemies zal als etser wel geen vijanden meer, maar hoogstwaarschijnlijk louter bewonderaars en vrienden tellen van zijn visionaire kunst met de allerfijnste en etherische nuanceeringen en overgangen van toon.

Dezer dagen verscheen The Studio Year-Book of Decorative Art, 1927. Het bevat weer besprekingen en een keur van illustraties uit het gebied van Bouwkunst, Meubelkunst, Aardewerk, Glas, Metaalbewerking en diversen uit Groot-Brittannië, verschillende andere Europeesche landen en Amerika. Vooral de arc-hitecteur is goed bedeeld, en we vinden een groote verscheidenheid van buitenaspekten en binnengezichten van vele soorten van huizen, in 't bizonder buitenhuizen. Een nuttig en leerzaam vademecum voor allen die be-

Sluiten