Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

hebben een straf voor hem bedacht; dan vangen ze hem en leggen hem op de wipplank achter het huis, met het hoofd naar beneden. Dan wordt Willem bang, omdat zijn aderen zullen springen en schreeuwt hij van angst.

Willem heeft van een heuschen soldaat van het instructiebataillon „fournituren" gekregen, en lacht nu Nico en Frits van Dominee uit, omdat ze van „epauletten" spreken; het heeten „passanten" en „vangsnoeren". En zoo zijn er allerlei dingen, die Willem weet, nu hij uit een andere wereld in het Dorp is teruggekomen.

Het is een ander Dorp en een ander Huis, en toch zijn het Dorp en het Huis nog het zelfde. De heerlijke dingen van den zomer: de hooigeur en het visschen in de vaart en s avonds de vleermuizen boven het erf van vrouw Landstra, waar de kinderen witte zakdoeken omhoog gooien om de fladderende diertjes met hun knerpende vleugels te vangen.

En 's morgens bij het ontwaken het stemmig gelui van de torenklok en het roekoe van de duif in de linden en 't schrapen en scharrelen van spreeuwen op het zinken dak boven hun zolderkamer. En Pa die de klok opwindt en Ma en Tante, die dribbelen en redderen en Folkert, die op 't kantoor zingt, dat hij voor geen gulden wou, dat hij nog te slapen lag.

Alles hetzelfde: de versche kadetjes en de paling in 't zuur en 's Zondags na kerktijd de koekjes en de koffie en 't Zondagsblad met de verhalen en prenten. En het scherm buiten in 't hoekje, met de bank, waarop Pa zit met den stroohoed op en alle kranten om zich heen, en de wiebelige stoelen van Ma en Tante en de kinderen. Ze mogen meehelpen erwten doppen, want ze eten biefstuk met doperwten van middag.

Heerlijke zomerdagen: nu mag Willem eiken keer, als Pa uitgaat met het rijtuig van Lens en de Hit, mee naar verkooping of boelgoed. Em en Niek moeten naar school, maar Willem is gymnasiast en heeft vacantie.

Haast eiken dag komt de Hit voor en Willem stapt

Sluiten