Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

kasteelen, buitenplaatsen met geheimzinnige namen. Tolhekken, kleurige uitspanninkjes, een dorp met fleurige huisjes en een torenspits boven de boomen. Eindelijk: menschen, andere menschen en kinderen. De bewoonde wereld; Willem herademt.

Zoo gaat de eene dag na den andere in weelde om. Op het buiten naast Westhoeve hebben ze een ezel en een bokkenwagen. De kinderen van dat buiten komen hen halen. De kinderen zijn een teleurstelling, maar de ezel en de bokkenwagen zijn nooit gedachte zaligheden. Met de juffrouw mogen ze naar 't „uitspanningsoord", Willem is den heelen morgen in onrust, want daar zal hij zeker het wonder ontmoeten. Maar, hoe opwindend de rutschbaan is en hoe lekker de limonade, het zijn gewone kinderen, die daar spelen en onbevredigd keert Willem naar huis.

Wat verwacht Willem dan toch? Als Niek en Em eieren rapen of den kalkoen kwaad maken of aan den vijver zitten te visschen, kan Willem met afwezige oogen de oprijlaan uitkijken, alsof het van daar moet komen. Wat het is, weet hij zelf niet, maar 't moet iets zijn, waarvan hij gedroomd heeft; het vreemde avontuur, het verrassende geluk. Telkens als de hond aanslaat, wendt hij in spanning zijn oogen naar den uitgang van 't buiten; och, 't is maar de vrachtwagen; 't is maar een boer, die een varken wil koopen; 't is maar de loopjongen van den winkelier, 't Is allemaal maar 't bekende; 't gewone ook hier, Willem ziet iets tusschen het groen komen aanfladderen; hij krijgt een kleur, een schok vaart door hem heen: een wit kleedje, los wuivend haar, een meisjesgezichtje, — och, 't is de knecht van den bakker met brood!

Maar Willem wacht ook nog op iets anders, wanneer hij de oprijlaan uitkijkt. De postbode! Weer geen brief?

De kinderen zijn nu veertien dagen bij Oom op het buiten geweest. Nu het overweldigende van den eersten indruk is geweken, gaan ze 't meer en meer stil vinden, en vooral tegen den schemeravond bevangt hen heimwee. Ze durven 't elkaar niet bekennen, maar als eens, bij 't naar bed gaan,

Sluiten