Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB DKOOM EN HET LEVEN.

„Neen vader, ik kan het best met u af; het is goed dat ze uitgaan als ze er lust in hebben, en daar hebben ze immers veel lust in? Neen, als ze 't geweten had was moeder natuurlijk niet gegaan, 't Is samen toch ook goed? Gaat u toch óók zitten."

Hij keek de oude bekende kamer in het rond en hij rook den geur van zijn huis, van zijn vaders sigaren.

„Ik heb u toch niet erg doen schrikken? Of ben ik in uw lectuur, in uw brieven gevallen? Als u nu eens met moeder méé was uitgeweest? Maar neen, u gaat niet uit. Stel u voor, dat ik in de straat had loopen wachten."

„De hemel zij dank niet. Maar neen, ik ga immers niet uit, hoogstens breng ik 's avonds nog wat brieven naar de post en loop een straatje om. Je kunt mij altijd in de zaak of thuis vinden. Wat dat betreft — maar je verrassing is toch wel aardig. Moet je eerst niet iets gebruiken na je lange reis?"

„Neen — zoolang héb ik niet gereisd, ik heb.... met een kennisje den dag onderweg wat stuk gemaakt. En gegeten heb ik ook. Ik kan wachten tot moeder komt. Gaat u nu weer nèt zoo zitten als straks en vertelt u me dan veel, van de zaak, hoe het gaat, van alles."

Zoo zaten ze tezamen en de vader, verheugd, vertelde. De zoon luisterde. Zijn vader zag er opgewekt uit, bleef dezelfde de laatste jaren, terwijl hij juist gevonden had den laatsten keer toen hij zijn moeder zag, dat die wat was gaan verouderen. Toch had zij er altijd heel jong uitgezien, zijn moeder, en levenslustig was ze, zij bracht altijd een vroolijke sfeer in huis — en daarvoor behoefde Hermine er niet eens bij te zijn. Maar toch was het hem nu goed, met zijn rustigen vader hier alleen te zijn. Zijn moeder, zijn zuster, zouden hem overstelpt hebben met vragen, zijn vader naderde hem altijd op veel kalmer wijs.

„Zoo," — zei hij nu, als hij 't een en ander van de zaak verteld had — „en jij... . je bent dus eigenlijk al vroeg ginder weggegaan? Hinderde dat dan niet.... vermoeienis? Een kennisje, zei je straks? Dan moet ik denken...."

Sluiten