Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUGD.

broederlijk kuste op mijn voorhoofd en wangen en wegging.

Misschien zou een groot schrijver en vrouwenkenner kunnen analyseeren wat ik voelde. Ik kan alleen feiten vertellen.

Welnu, een uur nadat hij weg was, ben ik opgestaan en naar zijn kamer gegaan. Bevend over mijn heele lichaam, met wild kloppend hart draaide ik zacht de knop van de deur om — de deur was gesloten. Toen ben ik weer in mijn bed gekropen en heb tot den morgen wakker gelegen. Na dien nacht heb ik me nooit meer verbeeld deugdzaam te zijn!"

„En hij?"

„Ging weg, den volgenden avond. Ik heb nog wel eens van hem gehoord, maar hem nooit teruggezien. Zie je, beste kind, daarom zeg ik: de deugd van een vrouw is een kwestie van omstandigheden. Als dien nacht de deur niet gesloten was geweest, had ik, met m'n vlekkelooze huwelijks verveling en bosjes afgewezen aanbidders een man tot minnaar genomen, die me zelfs nooit een kus gevraagd had en die den volgenden dag vertrekken zou. En op wien ik niet eens verliefd was."

De jongere vrouw glimlachte droomerig.

„We kunnen ons altijd verdedigen, behalve — als we niet worden aangevallen! Misschien begrijp ik het toch."

„Leg het me dan uit," zei de oude vrouw en glimlachte ook. „Leg me vooral uit, waarom ik mijn leven lang maar van één ding echt spijt heb gehad."

„Waarvan dan?"

„Dat de deur gesloten was."

Sluiten