Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIND OP DE MOLENS.

Zijn werk leek op den tragen, standvastigen groei van een boom in het bosch.

's Achtenoens sneeuwde het; 't werkhuis verdoezelde. Jozef moest de drie zinken lampen aansteken die aan de balken, eene boven iedere schaafbank, hingen. De neergekaatste klaarte lei op den grond een groote gele schijf; als er een zware wagen voorbij rolde wiegde deze schijf lichtjes. Hun hoofden waren in het licht omhangen met een vet goud. Men zag tegen den houtskoligen achtergrond, bijkans hunne lijven niet. Het zwijgzame, omzichtige werk kreeg er een geheimnisvol aanzien. Eenen keer kwam Boorlut voorbij; bleef staan kijken naar zijn werk.

— Dries Abeels sprak hij, ge zult een goeie schrijnwerker worden.

Dries snoof eens fier. Mamie ook had zijn handigheid geprezen. Eens den werkdag gedaan, ging hij zijn schort aan den nagel hangen. Buiten stak hij een pijpken aan. Zijn tabak had een anderen smaak. Hij herinnerde zich, geerne 's avonds den tabak geroken te hebben van een werkman, die van zijn werk naar huis ging.

Toen hij langs den steenweg liep, hoorde hij het lieke dat de kinderen zongen vóór de deuren, 't Was nu Dertienavond. Een schoone, heldere nacht hing over 't land. De rook steeg recht uit de daken. Laag aan den horizon hing er een dikke ster, lijk deze die was blijven hangen boven het stalleken te Betlehem. Ze leek op 't wierook-vuurken, dat Tiel van den wagenmaker en Polleken uit den garenen-lint-winkel lieten gloeien met het wierookvat ferm te zwaaien, Dries kende het lieke goed; hij had het gezongen in zijn kinderjaren. Ieder jaar, als de sterre weerkeerde, nam ze heure vlucht zoo frisch als was het niet doen om een oud verhaal uit den tijd van Herodes.

Er stonden daar dezen keer drie ventjes, die gekomen waren van Over-Leye; en samen zongen ze, met de handen in de broekzakken en stampende met de klompen op den grond om zich te verwarmen. De grootste droeg een lanteern: die verlichtte met een roze vuur de sneeuw vóór hem. Hun schaduwen klommen tot aan de euzings der huizen.

Sluiten