Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE „COMÉDIE KRANOAISk" IN GISTING.

grijze doyen, die zich nog zeer geschikt achtte voor het spelen zijner klassieke rollen, kwam tegen zijn ongevraagde pensionneering in verzet bij den Staatsraad, die twee jaar noodig had om tot een beslissing te komen. Den dag vóór Kerstmis 1926 kwam deze: het ministerieel besluit werd vernietigd en de oude kunstenaar in activitei hersteld.

En terwijl de „pensionnaires" intrigeerden voor een benoeming tot „sociétaire", keerde Silvain terug, hersteld in zijn ouden rang.

De gevolgen van dien onverwachten terugkeer zijn vrij komisch. De Férandy, die 46 dienstjaren aan de „Comédie Francaise" telt, was Silvain tijdens diens afwezigheid als doyen opgevolgd.

Hij had reeds zijn naam in gouden letters laten beitelen op de mooie marmeren plaat in de schouwburgvestibule, onder de reeks zijner voorgangers, van wie Molière de eerste was.

Na den terugkeer van SilvAin waren er dus twee „doyens". Deze staan vijandig tegenover elkaar en Silvain gaf last den naam van de Férandy op de marmeren plaat te doen verdwijnen. Voorloopig is die naam met pleisterkalk onzichtbaar gemaakt.

Silvain, die als 76-jarig grijsaard, na bijna 50-jarigen arbeid aan het tooneel van de „Comédie Francaise" nog lust en kracht heeft opnieuw de planken te betreden, bewijst dat tooneelspelers wel niet het geheim van de eeuwige, maar toch van de verlengde jeugd bezitten.

Silvain trad op den verjaardag van Victor Hugo, 26 Februari, op als Ruy Gomez in Hernani.

Sluiten