Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT GYMNASIUM.

619

op een leege bank achteraan plaats nemen, omdat Polanen het gevaarlijk vond, zoo dicht bij zoo'n woest beest. Die bank achteraan noemde Polanen de rots van Gibraltar.

Polanen vertelt prettig over de aardrijkskunde. Hij geeft ook geschiedenis en dit is even pleizierig. Hij stelt alles zoo'n beetje dwaas voor en kan kostelijk overdrijven. Willem smult er van, als Polanen over malle typen en gekke toestanden uitweidt en doet, of de geheele geschiedenis maar een aaneenschakelijk van grappen is geweest. Er moesten alleen geen jaartallen zijn en geen vredes en veldslagen, want dat overhooren is altijd zoo saai.

Er zijn een paar jongens, waarop Polanen de pik heeft. De eene jongen is Roomsch; het is een teer, verwend manneke met een keurig gestreken buisje aan. Hij heeft blank vel en hij brouwt. Polanen noemt hem altijd het „schaapje met het blauwe lintje". Als het Schaapje zijn les moet opzeggen, kan hij dit nooit; hij begint te stotteren en als hij dan een „ignorantie" krijgt, gaat hij huilen. En Polanen trekt een gek gezicht en roept: „Kijk, jongens, het schaapje huilt! 't Is pleizierig!"

De andere jongen, waarop hij de pik heeft, is een klein joodje uit een manufactuurzaak. Hij heet Izak en is een beweeglijk ventje met een bril op. Hij kan nooit stil zitten, morst altijd met inkt en spuugt op zijn bank. Izak bemoeit zich niet met de andere jongens, die zich ook niet met hem bemoeien. Polanen noemt hem den „jeugdigen Maccabeeër".

Eens, als Izak een houtluisje heeft gevangen, en daaromheen op de bank een kringetje spuug heeft getrokken, bemerkt Polanen dit. Hij gaat stil door met vertellen, maar kijkt ondertusschen met verbaasde oogen door zijn lorgnet naar Izak, die, heelemaal verdiept in zijn bezigheid, er geen vermoeden van heeft, dat iedereen op hem let. Hij schrikt op, als Polanen zegt:

„Izak, wat doe je daar toch? Kweek je bacilletjes? 't Is pleizierig!"

En Izak krijgt een „negligentie".

Je kunt zelf een boekje bijhouden van je ignoranties,

Sluiten