Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624

BEN ZIELTJE.

voelde dan van die weeë scheuren in je hart, en zoo'n leeg gevoel....

Maraise beweerde, dat je dat alleen had als je geen wederliefde kende, ik heb zeker wel zes maal in mijn leven lief gehad, maar tranen, neen, die heb ik nooit gelaten, ik heb er altijd om gelachen.

Geen enkele man is waard dat je er een traan om laat, beweerde Eliane met een wijs gezicht, haar vingers in haar mond stekend, dat deed ze altijd als ze nerveus was, en dit ernstige gesprek, waarin zij ook een woordje mee mocht spreken, zij was de jongste van de vier, deed haar nog sterker kluiven dan anders. Zij spraken af, elkaar altijd alles te vertellen, wie het eerst zich verloofde, moest het dadelijk de anderen laten weten.... Ze zouden bij elkaar bruidsmeisjes zijn. Ze zouden gezamelijk hun huwelijksreis maken, ze zouden nooit jaloers op elkaar zijn, ze zouden....

o, wat een beloften.... wat zouden ze allemaal niet

Vier kleine meisjes, in vier pyama's op den rand van een kostschoolbed, deden elkaar beloften, onder het rooken van een verboden sigaret, de deuren van het balcon wijd open, de Directrice zou anders eens kunnen merken dat er gerookt werd. De avondsterren waren de eenige getuigen van hunne mooie gedachten. Om de beurt vertelden ze elkaar hunne gevoelens, om de beurt lieten zij een blik slaan in hunne reine zielen, om de beurt vertelde ze elkaar hun gedachtenleven, en de sterren waren hunne toehoordsters, en de koele zachte wind haalde hunne geheimpjes tot zich en spreide ze uit over het heelal, waarin ze verloren gingen, waarin ze in de groote massa wegsmolten, en alleen één groot vraagteeken achter lieten, wat is de liefde van vier kostschoolmeisjes, die ze zacht bezongen alsof dat het gewichtigste van hun leven was!

Ik vertel altijd alles aan Moeder, zei Malvira, die begrijpt me zoo, die is gelukkig als ik gelukkig ben en heeft verdriet als ik verdriet heb. 't Is gek hé, maar ik heb toch altijd nog het meest van Moes gehouden, dan van wie ook.

Och mal kind, dan weet je niet wat liefde is. Ik zat het je eens vertellen. Alle drie keken met gewichtige gezich-

Sluiten