Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EKN ZIELTJE.

625

ten naar Monna Liza, ze was de oudste van de vier, dus, zij moest het immers het beste weten.... Als je lief hebt zoo begon ze, dan denk je aan niemand anders, dan kan je niet eten, niet drinken, niet slapen, dan zie je, en weet je maar één ding, en dat is Hij. Door hem leef je, door zijne gedachten heen denk je, wat hij mooi vindt is voor jou het mooiste, zijn ziel heb je in jezelf over gebracht, je bent één met hem, door hem dans je door het leven, al zijn de straten zwart van gesmolten sneeuw, alles jubelt, alles juicht dóór hem, óm hem, dat is liefhebben. Begrijp je Malvira?

Ja, zóó heb ik het nooit begrepen. Als de straten zwart waren van gesmolten sneeuw, dan zag ik de vieze steenen, dan dacht ik alleen om flinke, stevige schoenen aan te trekken, maar niet aan hem, wel aan hetgeen Moes me raadde, om vooral met dat vieze weer warme kousen aan te doen.

Met een betraand gezichtje zat Maraise Malvira aan te staren.... Als mijn Moedertje nog zou leven, zou zij het me vertellen wat liefde is, nu kan ik het haar niet meer vragen. Je Vader kan het je toch zeggen, zei de heel medelijdend Eliane. Vaders weten niet wat liefde is, als ik er Vader over spreek, dan zegt hij, dat is geen vraag voor kleine meisjes, leer eerst maar goed je Wiskunde, Algebra, Literatuur, Muziek. De liefde kind? Hoe later je die leert kennen hoe beter.

Liefde is een gróóte vlam, ja, ja, zeide Eliane, een gróóte vlam, die altijd weer uitdooft, net brand, en als die gebluscht is, dan is het uit, voor eeuwig uit, maar zoo'n vlam kun je heel dikwijls in leven houden.

Juist zoo is het, en als ze uitgedoofd is, dan vat je weer nieuwe liefde op, beweerde met een oud wijs gezichtje Malvira. Zèg, zou Tetta Marie ook wel eens gebluscht zijn, liet ze er heel ondeugend achter volgen. Alle drie begonnen onbedaarlijk te lachen, alleen Monna Liza zat ernstig voor zich heen te staren. Ik wed, zeide ze, dat Tetta Marie — dat was de Directrice van de school — van Monsieur Le Grand gehouden heeft, en nog houdt. Hoe weet je dat?, vroegen ze als uit een mond. Wel, hebben jullie

vu 4

Sluiten