Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

632

EEN ZIELTJE.

hebben met dit mismaakte wezentje, die in haar hart een schat van liefde bezat. De directrice voelde zich verlegen worden, ze beval de meisjes naar hunne kamers te gaan, en Miss Wilton nam zij mee naar haar particuliere apartementen. Alle drie slopen naar de kamer van Monna Lize.... Als dat spook de arme miss weg wil sturen, dan moeten we haar verdedigen, of één van ons. We moeten loten wie er als haar verdediger zal moeten optreden. Monna Lize trok het lot, en wij vormen de jury, gilde Maraise met haar harde stem.

O, zeide Eliane, dan komt ze vast vrij, in Frankrijk wordt een vrouw door de jury altijd vrij gesproken, al heeft ze, ik weet niet hoeveel moorden gedaan.... en wij leven alle vier, dus is ze onschuldig verklaard door maitre Monna Lize en haar confraters, bravo, bravo!!!! Hé toe, zoo belangrijk is het toch niet, of Miss Wilton, of een ander ons nu chaperoneert, zeide Malvira, laten we daar ons hoofd nu verder niet mee breken, en liever nog wat na kletsen over dien zaligen middag. Hé ja, zeide Eliane, en dan op mijn kamer. Goed, zei Maraise, vanavond na het diner, en dan trekken we onze pyama's aan.... Ik breng sigaretten mee, en wat zeg jij, Monna Lize??. ... Droomend staat ze voor zich uit. te staren.... wat ik zeg? Ik zeg dat het leven slecht verdeeld is. Hé, begin nu niet met filosofische beschouwingen, zeide Eliane, wij hebben het fijn, en ieder voor zich en God voor ons allen. Als dat werkelijk zoo is, zeide Monna Lize, dan hoop ik....

Ga verder, of neen, wacht even, ik ga er bij zitten. Maraise nam een luien stoel, sloeg haar beenen over elkaar, en met haar handen onder haar kin, wachtte ze af, op hetgeen Monna Lize vertellen zou. Nou vooruit, wat hoop je?....

Natuurlijk dat zij het eerste van ons trouwt, ze heeft ook de meeste kans, zeide het Brunetje. Val nu niet in de rede, ik brand van nieuwsgierigheid. Vooruit, Monna Lize, wat hoop je ?

Ik hoop dat onze lieve Heer Miss Wilton gauw tot zich zal nemen. Daar behoef je me nu niet zoo onwijs voor aan te kijken, Maraise.... ja, dat hoop ik....

Sluiten