Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BALI IN DE KUNST VAN NIEUWENKAMP.

663

„Noordam" naar Holland vertrekt in December. Naast hotel, op bureau Binnenlandsch Bestuur moet plaats genomen worden. Schiet mijn kleeren aan en ga er heen. Nog maar enkele plaatsen niet besproken. Neem passage en dan dadelijk weer naar bed, doodelijk vermoeid.

21—25 Nov. Erg zwak, dadelijk dood-moe. Eigenlijk nog steeds ziek.

26 Nov. Naar drukkerij geweest; er bij gezeten, dat oplaag gedrukt werd van „Bromo". Litho „schepen" vernietigd. Dadelijk weer naar bed.

27 Nov. Op drukkerij toezicht gehouden op drukken van de oplaag: „Ohin. Kamp". Ik ben zoo mager en bleek als papier. Op de drukkerij is zoo wat iedereen ziek geweest.

28 Nov. Bij het drukken van „Buitenzorg" geweest.

29 Nov. „In 't Hooggebergte" gedrukt. Zit aldoor in een stoel naast de pers.

30 Nov. Thuis gebleven. Te moe, om iets te doen. 1—2 Dec. Voel me weer ziek."

Zoo sukkelt hij al werkende en inpakkende — „na geringe inspanning dadelijk koorts" — door tot midden Dec.

„19 Dec. Laatste dag te Batavia. Koffers gepakt.

20 Dec. Per auto naar Priok. Om 12 uur verlaat de „Noordam" de haven. Dadelijk naar bed, doodmoe, totaal op.

30 Jan. 1919. Om 2 uur aan den steiger te Rotterdam, Overal ligt sneeuw,

31 Jan. Thuis".

Opmerking. — De gereproduceerde etsen van Nieuwenkamp zijn gekozen uit den Hubert-Cat. van 1912, den De la Faille-Cat. van 1916 en lllustrated Cataloque 1920 (E 182), De cliché's werden welwillend toegezonden door N.V, Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v.h. J, F, Duwaer & Zonen, Prinsengracht 735, Amsterdam.

Sluiten