Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HU60 VERRIEST EN KAREL VAN DEN OEVER

(Dagboekbladen) door

JOANNES REDDINGIUS.

Verriest gestorven Nu weldra vijf jaar geleden

In België vindt deze maand een Verriest-herdenking plaats en wij, wij herdenken hem nog menig edel uur

Verriest gestorven....!

Door den dag ben ik gegaan bij regenval en windzwie-

ren; 'k wilde alleen zijn in de natuur; alleen met mijzelf

De natte najaarsboomen zag ik staan in hun schamelheid, bladeren werden afgerukt door 't woeden des windsj vernield was het gewaad van schoonheid; treuren, droefheid

alom Dood is het einde en toch, en toch daar

leeft in de ziel zoo iets eeuwigs, zoo iets jongs, dat lacht door de tranen heen, dat van geen wankelen weet of wijken Het is het eeuwigheids-vertrouwen, dat doet begrijpen en vooruitzien....

In den herfststorm in de Gooische bosschen, in den herfstmorgen op de over-waaide heide, los van aardsche dingen

VIII j

Sluiten