Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NARCISSEN

door

NINE VAN DER SCHAAF.

(Slot).

Een paar weken later woonde hij reeds met Elsa te midden van hei en bouwland, waar een klein dorp het centrum van de bewoonde wereld was. Hij had daar een vervallen landhuisje gehuurd dat verbonden was met een boerderij, van waaruit men voor eenige bediening zorgde. Op den zolder stelde hij zijn verrekijker op, nadat een timmerman het dak daarvoor eenigszins had gewijzigd. Elke nacht gaf hem de nevellooze uren, die hem voorspeld waren en hij nam hemelfotografieën, keek lange poozen uit naar nog onbekende hemellichten en vertelde Elsa graag van zijn bevindingen. Zij dacht dat hij volkomen zijn geluk vond in die waarnemingen, vooral nadat hij haar had meegedeeld hoe er een vreemde verre ster voor hem zichtbaar werd, die alleen reeds al de moeite van het verblijf hier loonde. Hij was enthousiast en toch antwoordde hij haar, toen ze hem geluk wenschte met zijn vondst, dat het gelukkig zijn iets anders was dan deze voldoening. Hij legde haar zeer wijsgeerig uit hoe eenmaal de tijd zou komen, dat een geleerde

Sluiten