Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

694

NARCISSEN.

De 'kijker staat daar, ga nu de maan beschouwen."

Voorbeitel scheen uit een droom wakker te worden. Hij zei rustig, terwijl Elsa nog draalde bij de trap:

,,Ik heb lang aan slapeloosheid geleden, ik geloof dat ik nu weer zal kunnen slapen."

De volgende dagen maakten hij en Elsa zich gereed om naar hun gewone verblijf terug te keeren. Elsa had goede berichten van huis, haar vader was door den schok van haar gemis tot billijker inzicht gekomen.

Voorbeitel sliep in dezen tijd buitensporig veel. Het gebeurde hem zelfs meermaals, dat hij op een stille plek buiten, onder een grooten boom, waar hij voorheen ook wel placht te zitten, in slaap viel. Een keer hoorde hij bij het wakker worden een vreemd gekreun. Hij dacht daarna: dat is vreemd. De boom kreunt!

Een volgende keer toen hij weer daar was ingeslapen en wakker werd, hoorde hij weer het vreemd-menschelijke klaaggeluid. Maar een heldere herinnering doorlichtte even zijn bewustzijn, als in een vlam zag hij de eigen doorleefde droomaandoeningen in de laatste momenten van zijn slaap. Hij wist daarna bij het volkomen wakker zijn niets meer daarvan, doch hij wist althans: ik ben het die gekreund heb, het was niet de boom!

De reis terug voelde hij aan als een pijnlijk gebeuren. Toen de deur van zijn woning na zijn thuiskomst achter hem dichtsloeg, was dit voor hem een beduidende klank: hij ademde alsof hij in een vredig en behaaglijk land was aangekomen voorgoed.

De komende herfst en winter besteedde hij aan de uitwerking van zijn groote hoeveelheid waardevolle bemelfotografieën. Hij was ziekelijk, doch ontving graag zijn leerlingen en bekenden in zijn huis en het was leerrijk met hem om te gaan, vanwege zijn groote kennis, door jarenlange studie verkregen, en zijn aanzienlijk materiaal van den laatsten tijd. Hij hield zich in zijn toespraken alleen aan het streng wetenschappelijk vorderen in de groote natuurproblemen. Als hij aan den koopman terugdacht, verwarde hij hem in zijn voorstelling met zijn overleden vriend

Sluiten