Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM

Een relaas van Jongensleven door

H. G. CANNEGIETER.

(Vervolg). VI.

In het kosthuis vertellen de jongens hun school-avonturen. Mapi heeft er pret om, maar de Kapitein kijkt wel eens bedenkelijk. Dat komt, zegt Mapi, omdat hij al zoo'n deftige oude heer is. De dankbaarste toehoorster is Daisy, die slap van lachen in elkaar duikt, als Willem vertelt, hoe er „pan" bij den Jood is geweest.

Eenmaal heeft Willem Mapi boos gezien. Michiel heeft ook van Caspar het kwartje niet kunnen krijgen, dat hij noodig had om zijn meisje van de dansles te trakteeren. Maar toen had Guus hem geholpen. Guus had hem aangeraden zijn horloge naar den lommerd te brengen en Michiel had dit willen doen. Guus wist, hoe hij er mee aan moest, want Guus had verstand van zaken en kende heel de stad. Guus was gewend met geld om te gaan, want hij woonde alleen met zijn tante en moest voor haar

Sluiten