Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

709

chocolade-melk en de jubilaris bestelde persoonlijk de moorkoppen bij Van Leer.

Van Leer was de joden-bakker; nergens in de stad kon je zulke lekkere moorkoppen krijgen. Eens had een ander bakkertje, die dichterbij in de straat van den Kapitein woonde, verteld, dat Van Leer geen echte boter in zijn gebak gebruikte en in de krant had toen een groote advertentie gestaan, dat Van Leer zijn beschuldiger „uitnoodigde tot een persoonlijk debat." Dit was voor de leden van Eensgezindheid een afdoend argument geweest, om bij verjaardagen hun vertrouwen in Van Leer te bestendigen. De moorkoppen waren bijzonder lekker en kostten maar drie cent; de jubilaris bestelde zoo'n voorraad, dat het geheele gezelschap er zijn genoegen aan eten kon.

En het gezelschap was gewoonlijk niet klein. Want behalve de leden van Eensgezindheid kwamen ook enkele familieleden van den Kapitein, waaronder Oom Koos, zonder wien de avond nooit een echte ver jaarsavond zou zijn geworden. Oom Koos kende allerlei ouderwetsche liedjes, die hij met een prachtige stem zong en lachte zoo gul en aanstekelijk, dat elke mop of voordracht alleen door hem al een succesnummer werd.

Ieder moest een voordracht houden op een ver jaarsavond, de ouderen net zoo goed als de jongeren. Willem maakte een programma op, met poppetjes en tierelantijntjes versierd en dit schreef hij over voor elk der gasten. Dit was prettiger „schrijven" dan voor Vrind! Maar Willem maakte ook het tooneelstukje, waarin ze allemaal optraden. Er bleef geen publiek over dan alleen het oude stel ouders van Mapi en hun hondje, dat, zoodra de voorstelling begon, ging grauwen en snauwen, tot het door een der spelers onder de bedrijven door bij het nekvel werd gepakt en de kamer werd uitgesmeten.

Zelfs Daisy deed mee. Willem had een kluchtspel gemaakt, waarin hijzelf een dronken man was, die achter de struiken in slaap viel. De burgemeester was verliefd op Amalia en hij was wat kippig. Hij zag een heerlijke roode roos staan, dien hij voor Amalia wilde plukken. Natuur-

Sluiten