Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

713

boek van je knieën af. De Spartaan merkt het niet; hij staat ondertusschen aan 't venster met zijn knokigen vinger vliegen te pikken of snoept stilletjes pepermunt achter zijn zakdoek.

Je kunt den Spartaan de malste vragen doen, en hij geeft er altijd in ernst antwoord op. Je zoekt bij de vertaling de gekste woorden uit het woordenboek en gebruikt die in je zin inplaats van de gewone woorden. En de Spartaan legt je breedvoerig uit, waarom dat woord „hier niet op zijn plaats is".

Zoo vertaalt Willem, dat het leger uit Athene naar Azië overgebracht werd op trekschuiten, en de Spartaan vraagt:

„En hoe komt ge er bij, dat woord trekschuit te bezigen?"

„Het stond in het woordenboek, Mijnheer!"

„Zeer zeker! Maar hebt ge u wel afgevraagd, of ge in dit geval het woordenboek wel met oordeel des onderscheids hebt gebruikt? Anders geeft het voorwaar niets. Ge moet allereerst uw verstand raadplegen. En dit zou u gezegd hebben, dat het gansch en al onmogelijk is, tusschen Athene en Azië zich van trekschuiten te bedienen, want waar had immers het peerd moeten loopen? Is het u duidelijk?"

(Wordt vervolgd).

Sluiten