Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOTANICUS PRO FORMA.

749

Haag, met zoovele genoegens, in ruil te geven voor 'n eentonig leven en zoo midden in de rimboe, maar de liefde voor haar vader ging bovenal en ze zei Holland vaarwel. Onverwachts stond ze voor hem en de vreugde van pa Schot was niet te beschrijven. In dat rimboe-leven schikte zij zich best en de studie in de botanie, die zij in Holland had moeten afbreken, kon ze in Indië toch ook wel voortzetten.

Toen de heer Schot in verband met zijn leeftijd het bijltje er bij neer moest leggen, besloot hij zich voorgoed in Holland te vestigen en hij had op advies van „de pers", tot wien hij zich toevallig had gewend, de villa gekocht, waarin hij hoopte zijn laatste levensjaren te slijten.

De villa, die „Rosalie" werd gedoopt, stond buiten de kom der gemeente en op flinken afstand van den verkeersweg, 'n Prachtige lindelaan leidde er heen. Schot had de villa naar eigen inzichten laten verbouwen en restaureeren en woonde er met zijn dochter zoo vrij als 'n vogeltje.

Terwijl de heer Schot in de gemeente al spoedig stond aangeschreven als 'n populair en joviaal man, vandaar dat velen hem betitelden met „pa Schot", werd Rosalie daaren- . tegen 'n exentriek wezen genoemd. Vooral onder de dames van haar leeftijd en stand had ze 't gedaan. Op verschillende manieren had men 't al geprobeerd met haar in kennis te komen. Kennis-maken ,ja tot zoover brachten 't de meesten, maar om dan met haar in kennis te blijven, dat was nog niemand gelukt, 't Was niet te verwonderen, dat zij door deze handelwijze 'n besproken figuur werd. Men vond 't bijvoorbeeld al bijzonder vreemd, dat ze nog niet verloofd of gehuwd was. Toch óók al zoo jong niet meer; dertig lentes heeft ze reeds achter zich — wist de vrouw van den burgervader in het theekransje te vertellen. Daar moest natuurlijk wat achter zitten, zeker 'n ongelukkige liefde of iets dergelijks. En hoe was nu haar levenswijze? Was dat 'n dame? In handel en wandel deed ze gelijk 'n kerel; dat tufte dikwijls langs den weg als 'n dwaas en dan ontmoette men haar weer op de fiets in 'n groen sportcostuum met dito slappe hoed en 'n blikken trommel op d'r rug. Die zwarte jongen, die haar overal volgde, was

Sluiten